Boligpolitikk i Asker

KRITISK: - Forslaget om de 50 prisregulerte boligene i Åmotåsen er altfor pinglete, skriver Bård K. Dahl i Rødt Asker.

KRITISK: - Forslaget om de 50 prisregulerte boligene i Åmotåsen er altfor pinglete, skriver Bård K. Dahl i Rødt Asker. Foto:

Av

Tre tillitsvalgte i Asker Høyre klarte å skrive – etter min mening – noe uberettiget selvskryt i Budstikkas 11. april vedrørende partiets boligpolitikk.

DEL

De skriver at de deler bekymringen over boligprisene, men den kommer først nå når barna hos partiets kjernevelgere begynner å merke markedets iboende urettferdighet.

Les også: Boligpolitikk i Asker

Denne bekymringen har veldig mange kjent på i flere tiår allerede. Forslaget om de 50 prisregulerte boligene i Åmotåsen er altfor pinglete til at det skal bidra overfor dem som virkelig trenger det, både med tanke på pris og antall.

Igjen ser vi at Høyres boligpolitikk først og fremst dreier seg om å øke verdien på bolig for dem som har klart å komme seg inn på boligmarkedet og for dem som har investert i flere boliger i spekulasjonsøyemed, og ikke å gi folk et sted å bo.

Rødt har foreslått en ikke-kommersiell boligsektor, noe vi har fått gjennomslag for i det politiske samarbeidet i Bodø og Oslo. Det finnes et alternativ til dagens usosiale boligpolitikk, og vi kan begynne lokalt.

Det betydningsfulle i vedtaket vedrørende Åmotåsen er erkjennelsen til partiet om at markedet ikke er i stand til å imøtekomme behovet for boliger, og at det finnes tiltak som kan iverksettes.

Rødt går inn for at kommunen bygger utleieboliger etter selvkostprinsippet, finansiert av subsidierte husbanklån, der det er behov for det. Et annet tiltak er at utbyggere som bygger slike boliger, får tomter til en rimeligere pris med momsfritak.

Vi vil også at husleie i kommunale boliger ikke skal være like høy som markedspris, og at bostøtteordningen styrkes.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det må opprettes en boligsektor utenfor markedet, fristilt entreprenørenes profittjag og investorenes jag etter rask fortjeneste. Rødt på Stortinget vil være en stemme for å ta boligpolitikken tilbake.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags