Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Boligpolitikk i Bærum

– Boligbyggerne hevder at det reguleres for få boliger i Bærum. Venstre tror ikke dette er tilfellet, skriver partiets gruppeleder i kommunestyret, Wenche Steen.

– Boligbyggerne hevder at det reguleres for få boliger i Bærum. Venstre tror ikke dette er tilfellet, skriver partiets gruppeleder i kommunestyret, Wenche Steen.

Foto: Knut Bjerke

I Norge eier de fleste sin egen bolig. I pressområder rundt Oslo er det store prisforskjeller på boliger.

I Bærum er det en pågående debatt om hvordan førstegangskjøpere og andre grupper kan komme seg inn på boligmarkedet.

Venstre mener at det må være mulig å kjøpe sin første bolig i Bærum, ikke kun sin siste. Vi mener at finansielle virkemidler og aktiv regulering er de beste grepene, da får denne gruppen en reell mulighet til å være med på boligkarriere i egen kommune.

I Bærum er det omkring 50.000 husstander. 40.000 av disse bor i selveierboliger, mens omkring 10.000 bor i leid bolig. 

De kommunale velferdsboligene og omsorgsboliger utgjør til sammen 2.000 boenheter. I tillegg finnes det omtrent 100 rimelige utleieboliger, fordelt på 71 i stiftelsen Utleieboliger i Bærum og 30 på Fornebu. 

Boligbyggerne hevder at det reguleres for få boliger i Bærum. Venstre tror ikke dette er tilfellet.

Det er krevende å regulere flere boliger i Bærum samtidig som man ivaretar de kvalitetene som gjør Bærum ettertraktet. Utbyggingspresset i Bærum er høyt, kommunestyret har nylig vedtatt massiv utbygging på Fornebu og Sandvika, i tillegg til de som alt er regulert på Bekkestua. Alle disse nye boligene har en svært stiv pris som utelukker mange førstegangskjøpere og noen med vanlig inntekt.

Det må være mulig å kjøpe sin første bolig i Bærum, ikke kun sin siste.

Venstre mener at det er flere modeller og virkemidler som kan tas i bruk av kommunen og utbyggere for at unge førstegangskjøpere skal kunne komme inn på boligmarkedet, selv om de ikke har tilstrekkelig med egenkapital. 

Vi vil at de som kan, skal få mulighet til å være med på en formues besparende boligkarriere som andre.

Venstre vil utfordre utbyggerne til å være kreative og presentere modeller for å slippe førstegangskjøpere til og for å stimulere til innovasjon og nytenkning. 

Det vil sikre at flere får råd til å eie sin egen bolig. Slike modeller kan være boliger som selges under markedspris mot at utbygger har rett til å kjøpe dem tilbake, ulike former for deleie, leie til eie, individuelle nedbetalingslån (IN-lån), Husbanken eller lignende.

I tillegg har kommunen mulighet innenfor Husbanken til å fremskaffe leide boliger til de som har behov. Hvis økonomien endrer seg over tid for dem som leier, kan boligkjøp være en mulighet med startlån fra Husbanken. 

Kommunen gis også mulighet gjennom plan- og bygningsloven til å stille krav i reguleringsplaner om at et visst antall boliger i et boligprosjekt, eksempelvis 10–20 prosent, skal tilbys gjennom alternative boligkjøpsmodeller. En slik modell ble nettopp vedtatt i et boligprosjekt i Skytterdalen i Sandvika.

Bærum Venstre ønsker å bruke denne muligheten i større grad. I alle prosjekter med mer enn 20 leiligheter bør kommunen kreve forkjøpsrett på opptil 10 prosent av leilighetene som tilbys førstegangskjøpere, gjennom for eksempel leie til eie.

Bærum har i dag en god boligmiks. Det er en god kombinasjon av eneboliger, rekkehus og leiligheter. Det gjør at man kan bo i Bærum selv med varierende lønn og livsfase. 

Dette ønsker vi mer av. Det betyr at samtidig som vi ønsker å styrke vernet av småhusområder vil vi sikre varierte størrelser på leilighetene som bygges. Vi trenger flere to og tre roms leiligheter som førstegangskjøpere har råd til.

Bærum Venstre vil legge til rette for at flere kan leve hele livet i Bærum.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.