Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Blir Fornebu sviktet?

VIL BREMSE: – Vi mener det maksimalt skal tillates 9.000 boliger for å ikke svekke dagens unike Fornebu-kvaliteter, skriver Fornebulandet vel. Her styremedlemmer og andre sentrale medlemmer, fra venstre: Reidar Karlsen, Sigmund Olav Lie, Jan Solberg, Ole Jørgen Hansen, Frank Roland, Mona Botilsrud Birkely, Ingrid Brattset, Oddbjørn Westeng Hansen, Odd Berner Malme og Beatrice Troxler Aarøe.

Dragkamp. Vil politikerne svikte Fornebu-beboerne?

Det pågår en dragkamp mellom ulike interesser knyttet til videreutviklingen av Fornebu, og forskjellene vises godt i de innsendte høringsinnspillene som nå er tilgjengelig for offentligheten.

Les også: Savnet av møteplasser på Fornebu

Les også: Staten sa ja til spleiselag for flere skoler og barnehager på Fornebu

Les også: Trafikken på Fornebu

Litt forenklet kan man si at de som har økonomiske interesser – Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og utbyggerne – ønsker høyest mulig boligantall (11.000). Innbyggerne derimot, representert av blant annet velforeningene og naturorganisasjonene, ønsker et lavere (maksimalt 9.000).

Hva er best for Fornebu?

Politikerne har et stort ansvar ved at konsekvensene av beslutningene ikke vil kunne reverseres. Derfor må innbyggernes stemmer og Fornebu-naturens bærekraft vektlegges tungt.

Politikerne må blant annet vurdere:

  • Trafikk- og samfunnssikkerhet kontra ytterligere kø og trafikk-kaos.
  • Naturvernhensyn kontra boligtallsmaksimering.
  • Miljøvennlige kortreiste nærtilbud og møteplasser kontra økt trafikk ut/inn.
  • Innbyggerinteresser kontra utbyggerinteresser (økonomi).

Formannskapet har trolig ant at det kunne komme motforestillinger mot rådmannens forslag på 11.000 boliger, siden de ba om tilleggsutredninger på henholdsvis 9.000 og 10.000 boliger.

Fornebulandet vel jobber for bo- og oppvekstmiljøene på Fornebu. Det er nå ferdigstilt 2.500 boliger med over 7.000 innbyggere, og vi mener det maksimalt skal tillates 9.000 boliger for å ikke svekke dagens unike Fornebu-kvaliteter.

Noen tungtveiende argumenter:

  • Konsekvensutredningene på trafikk- og grøntområder hensyntar ikke utbyggingen i tilstøtende områder som bruker samme grøntområder og sosial infrastruktur (Kilenkollen, Lagåsen og Teleplan). På tross av dette fremkommer det at;

1: Dagens veinett ikke har kapasitet til å håndtere den økte biltrafikken uten at man oppnår vesentlige endringer i dagens reisevaner. Selv med vesentlig endring av reisevaner vil trafikken kunne forventes å bli på dagens nivå, noe som vil medføre dårligere fremkommelighet med bil når Snarøyveien blir bygget om til bygate med redusert kapasitet.

2: Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter konkluderer ut fra en helhetsvurdering at det er riktig å begrense antall boliger til cirka 10.000.

  • Bomiljøene blir bedre ved større avstand mellom bygningene, mer uteareal/bolig og mer dagslys/bedre solforhold.

Rådmannens kommentarer til formannskapets spørsmål om lavere boligantall er blant annet:

  • 9.000 boliger betyr for få innbyggere til å oppnå intensjonen om en «nærhetsby».
  • Slitasjen på grøntområdene kan motvirkes ved å styrke de mest brukte områdene, særlig Nansenparken.
  • Det er sannsynlig å bli enig med utbyggerne om både økonomisk bidrag til T-banen og sosial infrastruktur ved 11.000 boliger.

Vi mener at 9.000 boliger og 30.000 arbeidsplasser gir et godt grunnlag for en «nærhetsby».

For å sette dette i perspektiv kan vi nevne at Tønsberg med 34.000 innbyggere har et areal som er fem ganger så stort som Fornebu. Å ikke klare å lage «nærhetsby» med et forhold på hele 6.500 innbyggere per kvadratkilometer, når Tønsberg har klart det med 2.118 innbyggere per kvadratkilometer, synes vi er underlig.

Når det gjelder presset på naturen, blir det betydelig med 11.000 boliger. Selv om det er mulig med skadebegrensende tiltak, vil det mest effektive være et redusert boligtall.

Det er ikke unaturlig at det er større sannsynlighet for å komme raskere til enighet med utbyggere om bidrag til T-bane og sosial infrastruktur med 11.000 boliger enn 9.000 boliger, da de økonomiske insentivene er åpenbare.

Utbyggerne har vært vel vitende om risikoen som forelå knyttet til bidrag til T-bane og sosial infrastruktur samt bolig-antall.

Eventuelle overoptimistiske utbyggerkalkyler må derfor ikke gå på bekostning av bo- og oppvekstmiljøene til innbyggerne.

Vi på Fornebu ønsker et godt bo- og oppvekstmiljø, og ikke minst er vi opptatt av å verne den unike naturen. Vi minner om Fornebuerklæringen: «På Fornebu skal vi ha mot til å vise at vi bryr oss. Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen.»

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi oppfordrer dere alle til å lytte til innbyggerne, for dere er vel til for oss? Vi står sammen om Fornebu!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.