Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bjørumdammen må bevares og settes i stand

– Bjørumdammen og den flotte steindemningen ligger i inngangen til Kjaglidalen. Dammen er mer synlig og tilgjengelig enn mange andre dammer i marka. Her kan vi få et flott natur- og friluftsområde i inngangen til dalen, skriver innsenderne.

– Bjørumdammen og den flotte steindemningen ligger i inngangen til Kjaglidalen. Dammen er mer synlig og tilgjengelig enn mange andre dammer i marka. Her kan vi få et flott natur- og friluftsområde i inngangen til dalen, skriver innsenderne.

FOTO: PRIVAT

Statens vegvesen ønsker å legge ned Bjørumdammen. De eier den, men har ikke damanlegg i sin portefølje og ønsker ikke å drifte og vedlikeholde damkonstruksjoner.

Bjørum sag (ruin av bygg og dam med tilhørende anlegg) har middels kulturhistorisk verdi. Ulempen med å rive dammen er at dette vil påvirke kulturminner og kulturmiljø i middels negativ grad. Fordelen med å legge ned dammen er at en hindring for fisken fjernes. Statens vegvesen mener at fordelen er større enn ulempen.

Dette synes vi ikke særlig om. Som et isolert objekt kan vi være enige i at Bjørumdammen har en middels kulturhistorisk verdi. Men Bjørumdammen representerer bredere sett en betydelig kulturhistorisk verdi.

Bjørumdammen ligger tett ved E16 i Skuidalen, litt ovenfor avkjøringen til Isi avfallsanlegg.

Bjørumdammen ligger tett ved E16 i Skuidalen, litt ovenfor avkjøringen til Isi avfallsanlegg.

KART: NVE.NO

I Kjaglidalen har det vært bosettinger siden 1600-tallet. Bosetterne jobbet som skogsarbeidere. De bodde på husmannsplassene Mastekastet, Nordre Kjaglia, Kjaglienga og Søndre Kjaglia. Tømmer fra Krokskogen og Kjaglidalen ble fløtet nedover i Isielva.

I 1853 ble Bjørumdemningen bygget. Hensikten var å få en dam der man kunne lagre tømmeret før det ble saget på Bjørumsaga og høvlet på høvleriet.

I tillegg til Bjørumdemningen ble det bygget demninger i Aurevann og Niskinnvann, slik at man fikk mer vann tilgjengelig i fløtningstiden.

Når tiden var inne, ble demningene åpnet slik at man fikk nok vann i Isielva til å fløte tømmer fra Krokskogen og Kjaglia nedover til Bjørumsaga.

Demningen er et godt eksempel på dambygging midt på 1800-tallet med tilhugde tilpassede stein som gir god tetning og holdbarhet. Demningen hindret at rekved som kom med flom, skulle komme videre nedover i Isielva.

Virksomheten ved Bjørumsaga ble nedlagt i 1964. Siden den tid har Bjørumdammen blitt fylt opp med trær, kvister, sand og grus som har blitt ført nedover Isielva. I dag er Bjørumsaga borte. Ingen tok vare på den. I høst falt taket sammen på sagmesterboligen, den forsvinner sikkert i løpet av vinteren.

Bærum kommune setter ut plommesekkyngel av laks og sjøørret i hele Isielva ovenfor Bjørumdammen. Vi har full forståelse for at det kan være riktig å ta Kjaglidalen også i bruk som et naturlig gyte- og oppvekstområde for fisk. Men dette lar seg gjøre ved å bygge en fisketrapp. Statens vegvesen bygget fisketrapp i Dælibekken for et par år siden, et flott anlegg der sjøørret igjen kan komme seg oppover i bekken.

Bjørumdammen og den flotte steindemningen ligger i inngangen til Kjaglidalen. Dammen er mer synlig og tilgjengelig enn mange andre dammer i marka. Her kan vi få et flott natur- og friluftsområde i inngangen til dalen.

En ny tursti over demningen og opp til turstien langs Fiskesleåsen (cirka 40 meter) hadde vært et flott bidrag for en alternativ rundtur for vandring i Kjaglidalen. Her kan det bli plass til hvilebenk og en informasjonstavle om Kjaglidalens kulturhistorie.

Bjørumdammen vil fortsatt beholde sin rolle som fangdam for rekved, som ellers vil sette seg fast lenger ned i Isielva ved flom, med fare for at broer ryker og skadeflom oppstår.

Vår oppfordring til Statens vegvesen: Restaurer Bjørumdammen, sett demningen i stand og gi oss et trivelig sted for kulturhistorie, friluftsliv og naturopplevelse.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.