I Holmen-Nesøya krets av Asker Høyre har vi flere ganger reist problemet med forfallet av og ankomsten til Billingstad stasjon.

Les også: Fortviler over forfall på togstasjon: – Du kjenner lukta, og det er helt grusomt

Dette er også tatt opp av Askers ordfører i brev til Bane Nor, tidligere Jernbaneverket, uten at noe så langt er blitt gjort.

Det er derfor gledelig at Bane Nor nå forteller Budstikka at en oppussing av stasjonen er lagt inn i forslaget til budsjett for 2019. La oss håpe dette blir virkelighet.

Under endelig behandling i Asker kommunestyre av utbyggingen på Vestre Billingstad i vår pekte jeg i et debattinnlegg på at en stor del av de 4.000–5.000 nye innbyggerne som bosetter seg her, vil benytte Billingstad stasjon for sine daglige reiser.

I innlegget poengterte jeg at adkomsten til Billingstad stasjon i dag er dårlig, trang og trafikkfarlig. Jeg ba derfor om at kommunen tar direkte kontakt med Bane Nor og ikke minst ber om at utbyggerne av Vestre Billingstad i samarbeid med Bane Nor bidrar til at stasjonen blir oppgradert og bygget ut til å kunne ta imot alle de nye togpassasjerene på en trygg måte.

De siste 10–12 årene er flere større boligprosjekter gjennomført og planlagt nær Billingstad stasjon. I alt er det snakk om rundt 500 boenheter med om lag 1.500 nye innbyggere.

Disse bruker og skal bruke stasjonen i tillegg til alle som vil komme fra Vestre Billingstad.

Billingstad stasjon ble åpnet i 1919. Dagens utdaterte og forsømte stasjonsbygning ble bygget samtidig med dobbeltsporet fra Sandvika til Asker på 1950-tallet.

Dette er nå over 60 år siden, og da var Billingstad ei lita bygd og ikke et lokalt knutepunktstettsted der så mange som 7.000 nye brukere nå skal benytte stasjonen.

Ankomsten til Billingstad stasjon er trang og ligger ved en s-sving på den trafikkerte Billingstadveien, som er uoversiktlig og trafikkfarlig med den økende biltrafikken på denne veien.

Særlig er det utfordrende for alle togpassasjerer som kommer fra Nedre Billingstad og skal inn på stasjonen.

De må gjennom en smal passasje under jernbanebroen. Passasjen er meget smal og kun skjermet med en løs føringsmur mot trafikken på Billingstadveien hvor store vogntog og mindre biler skal under den samme broen.

Særlig var dette ille og en stor utfordring sist vinter da mye snø og kulde gjorde det umulig å brøyte den smale passasjen, og togpassasjerer har måttet hoppe ut i selve veien for å komme frem.

Ved den «planlagte» oppgraderingen av Billingstad stasjon vil jeg på det sterkeste anmode om at Bane Nor får bygget inn en ankomst til stasjonen direkte fra nedsiden av banen mot Nedre Billingstad.

Denne ankomsten vil være på motsatt side av den ankomsten som alle benytter i dag. Togpassasjerer fra Nedre og Vestre Billingstad vil da slippe å utsette seg for risikoen ved å gå sammen med den kjørende veitrafikken under jernbanebroen.

Passasjerene fra Øvre Billingstad vil fortsatt benytte dagens ankomst til stasjonen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Med to innganger vil passasjerflyten i rushperiodene bli langt bedre enn den er i dag.