Matjord eller utbygging?

VESTRE BILLINGSTAD: Slik kan utbyggingen bli. Nesbru videregående i midten nærmest og Statens vegvesen (Biltilsynet) i midten langt bak. Dagens E18 nede i høyre hjørne.

VESTRE BILLINGSTAD: Slik kan utbyggingen bli. Nesbru videregående i midten nærmest og Statens vegvesen (Biltilsynet) i midten langt bak. Dagens E18 nede i høyre hjørne. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hva ønsker Askers befolkning? Flest mulig boliger på Vestre Billingstad eller matsikkerhet? Hva er best for våre barn og barnebarn?

DEL

Kommunestyret i Asker vedtok områdeplan på 194 dekar for Vestre Billingstad med 1.640 boliger, hvor 25 dekar fulldyrket jord med svært god jordkvalitet går tapt.

Les også: Utbygging på Billingstad

Les også: Dropper tvungen bilpool i nytt boligområde

Les også: Askers største utbygging vedtatt i kommunestyret

Et fellesforslag fra MDG, Sp og SV ville ta dyrket jord ut av planområdet, men ble nedstemt.

I Norge er cirka 3 prosent av landarealene dyrket jord. Vi kan fø cirka 40 prosent av befolkningen og er således avhengig av importert mat.

Matsikkerhet er å ha tilgang til nok, trygg og næringsrik mat, for å kunne leve et aktivt og sunt liv. Tørke, flom, økonomisk ustabilitet eller konflikt kan true matsikkerheten.

Asker har fra 1982 til 2016 bygd ned 35,1 prosent dyrkbar jord, totalt 4.464 dekar. Norge har nasjonale mål om å bevare matjord.

Askers politikk kan gjøre at målene ikke blir innfridd. Er det politiske flertall i Asker til å stole på – fra ord til handling?

Vår statsminister sa i sin nyttårstale: «Vi må sørge for at det samfunnet vi overlater til våre barn og barnebarn, er i minst like god stand som det samfunnet vi overtok fra våre foreldre.»

I Japan i 2010 ble Archi-målene for å redde biologisk mangfold vedtatt. Norge forpliktet seg til å jobbe for å oppnå målene: Innen 2020 er arealer som benyttes til jordbruk, akvakultur og skogbruk forvaltet bærekraftig for å sikre bevaring av biologisk mangfold.

FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Asker kommune har vedtatt målene: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.

I Askers kommuneplan 2015–2026 står det om næringsutvikling, strategi: «Asker kommune skal videreføre god dialog med næringslivet, inklusiv primærnæringen. Askers bygdepreg videreføres gjennom et aktivt landbruk. Det er få landbruksvirksomheter igjen, men driften ønskes opprettholdt selv om marginalene er små.»

Fylkesmannen påpeker at nedbygging av dyrket jord på Vestre Billingstad er i strid med føringer for landbruket.

Jeg tør påstå at vedtaket om å bygge ned 25 dekar fulldyrket kvalitetsjord på Vestre Billingstad bryter med Norges, regjeringens og Asker kommunes uttalte mål og forpliktelser. Dette er alvorlig.

Hva er årsaken? En antagelse er at grunneiere, utbyggere og investorer får det som de vil. Det politiske flertall og administrasjonen svikter sitt nasjonale og globale ansvar. Det er aldri for sent å snu i viktige saker.

25 dekar dyrket jord, hvor kommer den fra? Asker kommune trengte industriarbeidsplasser og presset Berger gård til å selge dyrket mark til Elektrisk Bureau (EB) i 1968. Hvis ikke, ville kommunen ekspropriere.

Arealene ble regulert til industri. 25 mål ble ikke brukt av Elektrisk Bureau. Berger gård fikk en praktisk avtale om å dyrke jorden.

Landbrukskontoret burde bistått bonden i å få en juridisk avtale i henhold til jordloven. Istedenfor ble jorden avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Far til dagens eier av gården har prøvd i cirka seks år å få til et makeskifte ved å bytte del av skogen med matjord.

Da kunne boligene bygges i skogsområde og gården drive matjorden. Områdeplanen Vestre Billingstad har fått areal fra Berger gård til gang- og sykkelvei.

Dagens eier av gården ber Asker kommune om å tenke helhetlig. Ved å redusere dyrket jord for gårdene i Asker, faller ressursgrunnlaget bort for å drive en aktiv gård.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Et varsku: Hvis innbyggere, utbyggere, administrasjon og politikere i Asker skal kunne sove godt om natten, må områdeplanen Vestre Billingstad nøye seg med å bygge boliger i skogsområde og bevare 25 mål fulldyrket jord.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags