Særlig er det meget utfordrende for alle reisende fra Nedre Billingstad som skal rekke toget. Spesielt på vinterstid med mye snø og is er det direkte helsefarlig å komme seg under jernbanebroen på veien til stasjonen.

Les også: Trangt og trafikkfarlig på stasjon

Les også: Fortviler over forfall på togstasjon: – Du kjenner lukta, og det er helt grusomt

Med den vedtatte store utbyggingen på Vestre Billingstad, den største planlagte boligutbyggingen i Asker, vil antallet passasjerer som skal benytte toget, øke sterkt. Dette vil gjøre dagens meget vanskelige situasjon uholdbar.

Selve stasjonsbygningen og området rundt lider av dårlig og manglende vedlikehold og fremstår ikke særlig innbydende for de mange reisende.

Skal vi lykkes med å få flest mulig til å reise kollektivt og til å velge toget, er det viktig at stasjonsområdene er lett tilgjengelige og har en utforming som gjør at passasjerene føler seg trygge og velkomne.

Dette er dessverre langt fra tilfellet med Billingstad stasjon i dag. Videre er det et meget begrenset antall parkeringsplasser for dagpendlerne og andre reisende.

Kanskje er det nå en mulighet og et håp for en radikal forbedring og utbygging av Billingstad stasjon og området rundt?

Næringseiendommen, der det tidligere var rørleggerforretning og som ligger vis-a-vis stasjonen, er nå lagt ut for salg. Denne eiendommen har et tomteareal på 1.860 kvadratmeter. Dette arealet ligger langs jernbanelinjen på den motsatte side av Billingstadveien i forhold til stasjonen.

Det bør her være en glimrende mulighet for at Bane Nor sammen med en næringsutvikler kan bygge opp et nærsenter. Tomten til næringseiendommen som skal selges, går dypt ned mot elvefaret og vil gi rom for et betydelig antall parkeringsplasser i flere etasjer for blant annet pendlere. Over parkeringsanlegget vil det kunne bygges et sammenhengende bygg over Billingstadveien og dagens stasjon.

Et nytt bygg vil foruten en ny stasjon med gode og moderne fasiliteter for togpassasjerene kunne inneholde nærbutikk med postfunksjon og andre bedrifter som frisør, apotek, kafé med mer.

Mulighetene er mange, og dette vil kunne utvikle Billingstad til et meget godt knutepunktstettsted for det sterkt økende antall passasjerer som daglig i årene fremover vil benytte Billingstad stasjon.

Dette synes jeg er en gylden mulighet for å få til en lykkelig og god utvikling på og rundt Billingstad stasjon.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg håper inderlig at Bane Nor ser de samme mulighetene og blir en aktiv pådriver for en slik positiv utvikling.