Ved å sikre seg denne eiendommen ville Bane Nor både kunne oppgradere det innvendige stasjonsområdet, som er meget nedslitt, og videre skape gode adkomster til selve stasjonen fra både Øvre og Nedre Billingstad.

Les også: Muligheter for Billingstad stasjon

Les også: Trangt og trafikkfarlig på stasjon

Dette ville kunne gi rom for nye, moderne og trivelige fasiliteter for det økende antall togpassasjerer som skal benytte stasjonen.

Videre ville et godt nærsenter med blant annet dagligvarebutikk og et betydelig antall parkeringsplasser kunne utvikles.

Ved å legge et lokk over Billingstadveien kunne de nye parkeringsplassene samordnes med de få parkeringsplassene for pendlere som i dag ligger ved stasjonen.

Etter relativt kort tid i markedet er nå næringseiendommen solgt til, etter det jeg forstår, en pris godt over prisantydningen.

Dessverre satset ikke Bane Nor tilstrekkelig på å få tilslaget, selv om de deltok i budrunden til siste slutt.

Kjøper er, så vidt jeg vet, en lokal eiendomsutvikler som fikk tilslaget ved å by knapt 1 prosent over det siste budet fra Bane Nor. Det som likevel er interessant, er at både Norgesgruppen (eier av Joker-kjeden) og Bane Nor var med og bød på eiendommen.

28. september skriver Budstikka at Bane Nor er i samtaler med selskapet Naturbetong som, sammen med Norgesgruppen, er hovedeier av eiendomsselskapet Slependveien 54–56.

Dette eiendomsselskapet er også interessert i naboeiendommene for med disse, sammen med Bane Nor, å kunne utvikle området ved å bygge lokk over dagens parkeringsplass for pendlere. Oppå dette lokket vil det så kunne bli bygget leiligheter.

Eksisterende handelsvirksomhet skal videreutvikles, og det vil åpnes opp for ytterligere næringsvirksomhet, blant annet dagligvarer, med areal på inntil 800 kvadratmeter. Målet å skape et nærsenterområde ved Slependen stasjon.

Det er nærliggende å tenke seg at de selskapene som var aktive i budprosessen for næringseiendommen ved Billingstad stasjon, nå vil kunne trekke sammen for å utvikle et nærsenter ved og ikke minst få til en sårt tiltrengt oppgradering av Billingstad stasjon.

Ikke ulikt det som nå synes å være i prosess ved Slependen stasjon.

En slik utvikling med et nærsenter og en oppgradering av Billingstad stasjon, som også gir en god økning i antallet av stasjonsnære tilgjengelige parkeringsplasser, tror jeg de fleste vil sette stor pris på og finne ønskelig.

Det vil i så fall være viktig at huset der rørleggerbutikken var, kan bevares, i alle fall eksteriørmessig.

Huset ble bygget i 1920-årene og har fortsatt i all vesentlig grad det opprinnelige eksteriøret som derved er bevart gjennom snart 100 år.

Huset ble bygget av familien Røed og er av mange bare omtalt som Røed-huset. Plassen foran stasjonen er også blitt kalt Røed-plassen.

Dette karakteristiske huset har en interessant historie og har i mange år gitt identitet til Billingstad. I den videre utviklingen av Billingstad som et knutepunktstettsted vil det være godt å kunne beholde et bygg ved stasjonen som er omtrent like gammelt som stasjonen selv.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Billingstad stasjon ble åpnet i 1919 og kan neste år feire sitt 100-årsjubileum. Det vil være flott om jubileumsåret 2019 blir året da både planene for en betydelig oppgradering av Billingstad stasjon og planene for utviklingen av knutepunktstettstedet Billingstad med et nærsenter blir lagt endelig på plass.