Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bilens fravær – den skjulte kostnaden

Vi er mange som er selvhjulpne på grunn av bil. Vi er mange som ikke er sykkelhabile av ulike årsaker og våre behov må også bli hørt, skriver Høyres Torill H. Heggen.

Foto: Karl Braanaas

Vi er vel alle for en sterkere satsing på kollektivtransport og økt sykkelbruk. For sterk begrensning av befolkningens bruk av bil kan, imidlertid, ha skjulte kostnader knyttet til sosial passivitet, økt ensomhet og fravær av selvhjulpen!

Vi ønsker alle å stå sammen om å løse klimautfordringene og ivareta miljøet. Jeg vil likevel peke på utfordringer vi møter i forhold til en sterkt bilbegrensende politikk. Sykkelens og kollektivtransportens positive sider og bilens utfordrende har en tendens til å dominere debatter.

Fra mitt ståsted er det åpenbart at noen situasjoner er uegnet for sykkel.

Jeg vil rette oppmerksomheten på bilens nødvendighet og sykkelens umulighet for mange innbyggere. Det er, etter min mening, behov for å balansere debatten og få analyser med et objektivt innbyggerperspektiv som premissleverandør for fremtidig kommunestyrebehandling. Parkeringsmulighet er i denne sammenheng helt sentralt.

Fra mitt ståsted er det åpenbart at noen situasjoner er uegnet for sykkel. Det er også slik at mange mennesker opplever at de ikke kan sykle lenger, og for noen er det heller ikke et alternativ å gå. Det kan være alder, skader eller sykdom som vanskeliggjør sykling eller andre transportformer.

Hvis parkeringsdekningen ikke er tilfredsstillende, frykter jeg fravær av aktivitet og i verste fall sosial isolasjon for noen. Besøk på eldresenteret forutsetter parkering for mange. Hyggelige kveldsbesøk hos besteforelder kan utebli fordi det er lite aktuelt å ta sovende barn på bussen om kvelden. Annen sosial kontakt og aktiviteter, som for eksempel kjøring av barn til fritidsaktiviteter, vanskeliggjøres. Situasjonene er mange. Men mest av alt frykter jeg at å begrense bilbruk kan medføre fravær av selvhjulpenhet.

Mange er, av ulike grunner, avhengig av bil til handling, legebesøk, arbeidsreiser eller sosial aktivitet. Den eventuelle økonomiske konsekvensen ved at selvhjulpenhet uteblir er da ikke nevnt.

Alle er vel for en sterkere satsing på kollektivtransport og stimulerende sykkelpolitikk. Jeg er bekymret for økte restriksjoner på muligheten til å sette bilen fra seg. Det er viktig at det rettes søkelys også på bilens nødvendige sider og de konsekvensene det vil ha hvis parkeringsmuligheter innskrenkes. Ulike gruppers behov i ulike faser må ha en sentral plass i planleggingen så vi ikke utvikler mobilitet bare for de med minst behov for bil.

Vi er mange som er selvhjulpne på grunn av bil. Vi er mange som ikke er sykkelhabile av ulike årsaker og våre behov må også bli hørt. Det er derfor ikke snakk om enten eller, men både og.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.