Flere partier hadde saken i sine partiprogram. Og der har de blitt en gjenganger.

Er det nødvendig å minne om løftebruddet for mange år siden?

Helsehuset hadde godkjente arkitekttegninger og innkjøpte bøker for et etterlengtet bibliotek for befolkningen på Bærums Verk og Lommedalen.

Kontrakt ble inngått mellom Løvenskiold og Bærum kommune. Så kom løftebruddet som ble erstatningskrav fra Løvenskiold.

De innkjøpte bøkene er sannsynligvis brukt et annet sted. Anna Marie Nes (SV) og undertegnede (V) fikk høre at dette kostet kommunen cirka 1 million kroner.

Slikt glemmes ikke så lett etter flere års politisk kamp. Nå ser jeg frem til hvordan våre politiske partier vil forklare sine løftebrudd i denne saken.

Som rektor fikk jeg oppleve en annen kamp som pågår fortsatt. Skolebibliotekene ønskes heller ikke gode levekår i vår kommune.

I en tid med sterkt fokus på kunnskap, med utfordrende arbeid for å gi våre innvandrere innsikt i språk og kultur, en møteplass for aktiviteter for alle aldersgrupper – ja, da fremheves den digitale verdens omlegging til nye bruksområder for bibliotekene og deres brukere.

Lærebøker erstattes med iPad. Det skrevne ord taper i kampen mot ny teknologi på stadig flere områder. Postgang innskrenkes, og med det en brevkultur som har hatt stor litterær verdi. Avisene kjemper for å overleve.

Mange lignende eksempler forteller om en skremmende samfunnsutvikling.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Kanskje en sak for vår kulturminister Trine Skei Grande?