Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bevar matjord og biologisk mangfold ved Billingstad skole

På jordet i bakgrunnen planlegger Asker kommune en ny gravplass. Bildet er tatt fra Åstad gård mot Skustadgata. – MDG i Asker har i mange år sagt tydelig nei til en ny gravlund på Åstad gård, skriver innsenderne.

Foto: Knut Bjerke

Vi i MDG i Asker og Bærum vil at de som lever skal ha glede av matjorden ved Åstad gård. Derfor heier vi på beboerne som nå protesterer mot planene som går ut på at Billingstad skole skal omkranses av en gravlund.

Dette er områder som i en årrekke har blitt benyttet til beiter og matproduksjon og er en del av et kulturlandskap med rikt artsmangfold.

Asker kommune er en versting når det gjelder å bygge ned matjord, og når det fortsatt i 2020 ønskes gravlund fremfor matjord, står det i sterk kontrast til løftene om å gjennomføre en mer bærekraftig politikk.

Arealer som kan benyttes til matproduksjon, har en viktig funksjon når det gjelder å opprettholde liv og skaper trivsel for dem som lever og bor i området. 

Våre døde kan vi minnes uten å bruke områder som har stor verdi for livskvalitet, artsmangfold og matproduksjon. 

Vi mener at hensynet til kommende generasjoner må veie tyngst når vi planlegger arealbruken i våre kommuner.

Området det her er snakk om ligger på grensen mellom Asker og Bærum og benyttes flittig til rekreasjon og fritid. Det er allerede brukt store arealer til nye boliger i området, og mange nye barnefamilier har flyttet hit.

Det betyr også at det er enda viktigere å bevare de arealene som er igjen, og som drives av Åstad gård, på en god måte. Å gi barn og unge anledning til å vokse opp med nærhet til en gårdsdrift som tar godt vare på dyr og natur, har stor verdi i seg selv.

Det aktuelle området ligger dessuten helt inntil Billingstad skole. Barn og unge som bor i området, vil på skolen lære mye om biologisk mangfold og hvor viktig det er å ta vare på det som er igjen av natur og matjord, og om hvor rikt artsmangfold det kan være der kulturlandskap har blitt holdt i hevd med beitedyr og jordbruk i generasjoner. 

Hva slags signal gir man da hvis nettopp et slikt landskap ødelegges rett ved skolen deres?

Både Asker og Bærum legger stor vekt på at FNs bærekraftsmål skal implementeres både i skolen og i kommunedriften. Men Asker kommune risikerer nå å slå beina under dette viktige budskapet og egne løfter om å handle i tråd med bærekraftsmålene dersom de prioriterer gravlund fremfor å bevare matjord og naturmangfold i skolens nærområde.

MDG i Asker har i mange år sagt tydelig nei til en ny gravlund på Åstad gård.

Vi vil kjempe for at Asker kommune finner gode løsninger andre steder for å minnes sine tidligere innbyggere, og for å gi barn og unge som vokser opp i området et tydelig signal om at vi politikere vil ta vare på arealer som er viktige for natur og matproduksjon, og for barnas fremtid.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.