Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bevar Kleven gård og gartneri

– Kleven gård kan bevares selv om området Ballerud/Kleven bygges ut. Som et minimum må tunet og jordet foran gården bevares, skriver Ida Børresen og Lars Os fra Bærum Lokallag av Fortidsminneforeningen om eiendommen i Kleivveien 22 ved Bekkestua.

– Kleven gård kan bevares selv om området Ballerud/Kleven bygges ut. Som et minimum må tunet og jordet foran gården bevares, skriver Ida Børresen og Lars Os fra Bærum Lokallag av Fortidsminneforeningen om eiendommen i Kleivveien 22 ved Bekkestua.

Foto: TRINE JØDAL

Planutvalget i Bærum skal snart behandle et forslag om utbygging av området Ballerud/Kleven.

Forslaget som ligger til behandling, forutsetter at det verneverdige kulturminnet Kleven gård saneres.

Kleven gård har en lang historie. Gården var opprinnelig en husmannsplass under Gjønnes gård, men ble frikjøpt allerede i 1820. Siden den gang har gården blitt drevet som småbruk med veksthus og gartnerivirksomhet i nærmere 200 år.

Kleven er registrert som kulturmiljø med to bevaringsverdige bolighus og en driftsbygning, omgitt av en jordvei. Det er få slike tun igjen i Bærum, hvor småbruket fortsatt har en tydelig avstand til nabolagets boligbebyggelse. Kleven har derfor stor historisk verdi.

Kleven gård inngår i det store utbyggingsområdet Ballerud/Kleven sentralt i Bærum.

Kleven gård inngår i det store utbyggingsområdet Ballerud/Kleven sentralt i Bærum.

I tillegg er jordveien tilknyttet Kleven gård fruktbar og verdifull matjord. Den kan utnyttes i generasjoner fremover, slik den har blitt benyttet i hundreårene før oss.

Bærum kommune har selv konstatert at Kleven gård er et bevaringsverdig kulturmiljø. Likevel omregulerte kommunen området til bolig og grøntareal.

Utbyggers vurdering av gården er at selve tunet på Kleven gård er en viktig del av lokalhistorien knyttet til landbruk og gartnerivirksomhet. Gartnerveien har fått sitt navn som følge av virksomheten her. Tidligere lå det flere gartnerier i området.

Til tross for dette mener utbygger at tunet kan «transformeres» slik at en fortsatt kan «forstå» hva som opprinnelig har vært her. Konkret betyr det at utbygger foreslår å bevare noen opprinnelige tuntrær, klemt mellom en tett, ny bebyggelse.

Dette er ikke bevaring, det er sanering. Med dette forslaget blir det viktige og bevaringsverdige kulturminnet Kleven gård borte for alltid.

Hvis man i fremtiden skal kunne oppleve historien om Kleven gård, må som et minimum tunet og jordet foran gården bevares.

Jordet nedenfor, hvor drivhusene tidligere sto, kan for eksempel gjøres om til parsellhager. Da viderefører man den historiske utnyttelsen av jordveien.

I tillegg må det etableres en hensynssone rundt gården slik at bebyggelsen ikke kommer for tett på gårdsbygningene. Bygningene på gården kan utnyttes til viktige funksjoner for nabolaget. Hva med å etablere en skatehall i låven? Det er noe ungdommen i området ønsker seg.

Kleven gård kan bevares selv om området Ballerud/Kleven bygges ut. Grøntarealet som i utbyggers forslag er avsatt midt i området, kan flyttes og konsentreres til gården og området rundt.

På denne måten kan det viktige kulturminnet bevares og området kan få et historisk og miljømessig løft til gode for hele nabolaget.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.