Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bevar jorder på Stabekk

MATJORD: – Disse jordene er jo like mye en del av kulturmiljøet som selve veien og de bevaringsverdige bygningene og hagene, skriver innsenderne. FOTO: PRIVAT

Kulturlandskap. Legg Store Stabekks jorder inn i bevaringsplanen.

Prisverdig har Bærum kommune fremmet en områdereguleringsplan for Gamle Drammensvei fra Høvikveien til Gamle Ringeriksvei.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

Ifølge planens bestemmelser er hensikten med planen å «Bevare Gamle Drammensvei som et sammenhengende kulturmiljø med eksisterende bygninger som kulturminner. Kulturlandskapets særpreg og autentisitet skal bevares.».

Når planen ifølge bestemmelsene også omfatter bevaring av kulturlandskapet, så stusser vi over at et slikt landskap ikke er med i planen.

Riktignok skal en rekke hageanlegg bevares, men disse kommer inn under kategorien Bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel – altså er de ikke kulturlandskaper.

Ett av arealformålene i planen er landbruk. Dette omfatter gårdstunet på Store Stabekk gård og den verneverdige utelåven og jordet mellom denne og veien vest for gårdstunet.

I tillegg er en smal stripe langs veien på motsatt side av bo- og behandlingssenteret avsatt til landbruksformål.

Det aller meste av det som er markert som landbruk i planen, er bygninger med omkringliggende utearealer og har derfor bare i beskjeden grad noe med kulturlandskap å gjøre.

På strekningen Høvikveien – Gamle Ringeriksvei finnes det bare ett kulturlandskap i tradisjonell forstand, og det er jordene vest for Store Stabekk gård.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Disse jordene er jo like mye en del av kulturmiljøet som selve veien og de bevaringsverdige bygningene og hagene.

Vi mener at Rådmannen gjorde en feil da disse jordene ikke ble tatt med i planen og deretter (det tidligere) planutvalget som ikke reagerte på dette da det behandlet saken 1. gang.

Vi er klar over at angjeldende jorder i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruksformål (LNF), og at dette gir en viss sikkerhet for at de ikke blir nedbygd i inneværende planperiode.

Men formålet LNF gir ingen sikkerhet på lengre sikt. Ved kommende rulleringer av kommuneplanens arealdel kan jordene bli omdisponert til boligformål.

Hvis de derimot tas med i områdereguleringsplanen (bevaringsplanen), skal det adskillig mer til før politikerne omdisponerer jordene til boligformål.

Eierne av Store Stabekk dyrker selv sine jorder, og deres barn er innstilt på det samme når den tiden kommer.

Dette i motsetning til den tendensen vi ser i dag at eiere av gårdsbruk setter bort dyrkingen til utenforstående. Og noen vil heller selge jorda (kulturlandskapet) til utbyggingsformål.

Tenk hvor fantastisk det vil være å bevare Store Stabekk gårds jorder og et levende landbruk midt i Bærums boligsone! Og på toppen av det hele, matjorda blir tatt vare på.

Vår anmodning til det nye planutvalget er at det ved 2.-gangs behandling av områdereguleringsplanen legger Store Stabekks jorder vest for gården inn i planen. Først da vil den etter vår mening bli en fullgod bevaringsplan.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler