Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bevar Askerparken

– Askerparken er en samleplass for alle aldersgrupper, skriver Frode Lerstein.

– Askerparken er en samleplass for alle aldersgrupper, skriver Frode Lerstein.

Foto: KARL BRAANAAS

Bevar Askerparken til rekreasjon og glede for kommunens innbyggere i tråd med vedtatt reguleringsplan.

Reguleringsplanen for Føyka-Elvely ble vedtatt av Asker kommunestyre i møte 23.05.2017. Askerparken er område IV i reguleringsplanen.

Planen sier at det skal opparbeides rause parkarealer, og Askerelva skal gis en fremtredende rolle som identitetsbærende landskapselement (paragraf 9.3.1):

«Askerparken skal være et offentlig tilgjengelig rekreasjonsområde. Området skal ha et grønt, parkmessig preg med aktivitetselementer knyttet til lek og ballspill. Det er ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg og anlegg, som kommer i konflikt med områdets funksjon som parkområde.»

Askerparken er en samleplass for alle aldersgrupper. Om sommeren er det ballspill, rulleskiløype, turstier og hvilebenker som brukes mest. Om vinteren er det akebakker, hoppbakker for de minste og skiløyper, som prepareres ved behov.

Asker kommune har fremmet en mulighetsstudie om å omregulere Askerparken til blokkbebyggelse for inntil 300 leiligheter.

Kommunedirektøren orienterte formannskapet i møte 02.03.2021 om eventuell utvikling av kommunens eiendom på Føyka (Askerparken). Administrasjonen vurderte at det var hensiktsmessig å legge ved et enkelt mulighetsstudie for Føyka som vedlegg til saksfremlegget.

Kommunedirektøren viste til kommunelovens paragraf 13-1: 

«Kommunedirektøren skal påse at saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak»

Kommunedirektøren unnlot å nevne at en regulering av Askerparken til boliger vil kreve en omregulering av reguleringsplanen for Føyka-Elvely. Det vil medføre konsekvenser for Asker Skiklubb og utbygger av Elvely.

Asker kommune kan heller ikke regulere egen eiendom for å øke verdien før et salg. Området må legges ut for salg før regulering.

Det er lagt ut fire videoer som viser litt om spillet bak kulissene om Askerparken og Føyka. Er det noe sannhet i innholdet i videoene, må det få konsekvenser for noen i administrasjonen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.