Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Best å ta tenkepause om Askerparken

– Vi har med stor glede registrert et stadig større folkelig engasjement, gjennom Facebook-gruppe, avisinnlegg og i skrivende stund 2.993 underskrifter på oppropet Bevar Askerparken! skriver innsenderen.

– Vi har med stor glede registrert et stadig større folkelig engasjement, gjennom Facebook-gruppe, avisinnlegg og i skrivende stund 2.993 underskrifter på oppropet Bevar Askerparken! skriver innsenderen.

Foto: SILJE M. KALSTØ

Debatten om Føyka i Asker sentrum har rullet og gått i mange år. I mai 2017 vedtok kommunestyret områdereguleringsplanen for Føyka/Elvely mot Senterpartiets ene stemme.

Neste etappe var avtale mellom kommunen og Asker Skiklubb om salg av deler av Føyka og etablering av Drengsrud idrettspark. I april 2019 sluttet kommunestyret seg til avtalen, mot fire stemmer, deriblant undertegnede. I september 2019 sa et stort flertall på et ekstraordinært årsmøte i Asker Skiklubb nei til denne avtalen.

I oktober 2019 stilte Høyre spørsmål i formannskapet (gamle Asker) om pådratte kostnader til å utvikle Asker sentrum. I sitt svarnotat skrev kommunedirektøren at han våren 2020 ville legge frem en sak for kommunestyret og vurdere hvilke konsekvenser årsmøtevedtaket i Asker Skiklubb får for kommunens grunn på Føyka og Drengsrud. 

Oddvar Igland er medlem av kommunestyret og formannskapet i Asker for Sp.

Oddvar Igland er medlem av kommunestyret og formannskapet i Asker for Sp.

Foto: KARL BRAANAAS

Det ble ikke lagt frem en slik sak for kommunestyret i fjor vår, men utpå høsten kom det en sak på formannskapets bord. Kommunedirektøren gjorde kort rede for de fire alternativene han vurderte som aktuelle, men med en klar anbefaling til formannskapet om å legge reguleringsalternativet til grunn for det videre arbeidet. 

Formannskapet ble også invitert til å gi sin tilslutning til en fremforhandlet intensjonsavtale mellom kommunen og Asker Fotball der formålet var «å legge til rette for at det kan etableres fotballanlegg på Drengsrud som samsvarer med behovet til brukerne, slik at kommunens eiendommer på Føyka kan utvikles til sentrumsformål.» 

Asker Skiklubb, som har en lang rekke avtaler med kommunen knyttet til det aktuelle arealet, ble først kjent med avtalen da den ble lagt frem for formannskapet.

Kommunedirektørens forslag om å «utrede muligheter og konsekvenser av å flytte idrettsanlegg for fotballen i delområde IV på Føyka til Drengsrud med sikte på å benytte del av kommunens eiendom gnr. 2, bnr. 137 til boligutbygging» fikk full støtte fra Høyre og Ap, og ble også støttet subsidiært av Frp og Venstre. Intensjonsavtalen med Asker Fotball ble godkjent inngått med støtte fra Høyre, Ap og KrF.

På vegne av Senterpartiet og SV fremmet undertegnede følgende alternative forslag til vedtak: «Kommunedirektøren bes om å gå i dialog med Asker Skiklubb om videreutvikling av kommunens og klubbens eiendommer på Føyka og i Askerparken til en helhetlig arena for organisert og uorganisert idrett og lek.» Forslaget fikk våre to stemmer.

Etter denne politiske behandlingen av saken har vi i Senterpartiet med stor glede registrert et stadig større folkelig engasjement, gjennom Facebook-gruppe, avisinnlegg og i skrivende stund 2.993 underskrifter på oppropet Bevar Askerparken!

Saken kommer opp til ny behandling i formannskapet 20. april, der kommunedirektøren vil legge frem forslag om å utlyse en arkitektkonkurranse for boligbygging i Askerparken. 

Slik denne saken har utviklet seg, mener Senterpartiet at det beste nå vil være å ta en tenkepause og avvente arbeidet med «kommunedelplanen for det sentrale Asker» frem mot 2025.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.