Inntrykket har vært at hele Rykkinn og Kolsås ikke lenger skal ha tilbud til eldre i lokalmiljøet.

Les også: Bli ikke gammel på Rykkinn

Å bli gammel i sitt nærmiljø der alt er kjent og kjært betyr mye for mange. Det er også lettere for pårørende å komme på besøk. Planen for Rykkinn er jo nettopp at det skal være et komplett samfunn.

Nærhet skaper trygghet. Eldre som vet at de trenger bo- og behandlingsplass fordi de ikke lenger kan klare seg hjemme, fortjener trygghet.

For Arbeiderpartiet er det viktig at folk får bo- og behandlingsplass når de trenger det. Økt befolkningsvekst og stadig flere eldre gjør at kommunen må sikre nok kapasitet.

I hovedutvalg for bistand og omsorg onsdag 12. desember reiste jeg spørsmål om hva som er planene for tomten til Berger bo- og behandlingssenter. Da fikk vi et veldig gledelig svar, nemlig at kommunen nå planlegger nytt bo- og behandlingssenter med omsorgsplasser samme sted.

Dette vil ta tid siden nye Lindelia på Valler må bli ferdig først. Beboerne skal flyttes dit, de ansatte likeså. Det er en krevende prosess, men nødvendig.

Belset skole slås sammen med nye Eineåsen skole. Det frigjør en tomt, og det lover godt at kommunen også planlegger bo- og behandlingssenter der. Dette lover godt for lokalmiljøet på Rykkinn og Kolsås.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Dette ble en gladmelding nå til jul! Faktisk det beste som skjedde på møtet. Kommunen vil sikkert informere mer. Planene om flere bo- og behandlingssentre vil få Arbeiderpartiets fulle støtte.