Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bekymringsfulle kutt i Asker

Anders Fosen, leder Fagforbundet i Asker, påpeker sammen med lederne i Utdanningsforbundet og Fellesorganisasjonen bekymring for lånegjeldsgraden i Asker kommune.

FOTO: KARL BRAANAAS

Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Norsk Sykepleierforbund og Delta i Asker har samlet seg om et innspill til rådmannens tilleggsinnstilling HP 2020–2023. Flere av fagforeningene har også levert høringsuttalelse til rådmannens forslag til handlingsprogram 2020–2023.

Vi ser med bekymring på lånegjeldsgraden til Asker kommune, og støtter rådmannens vurderinger om å begrense investeringsnivået og å tenke mer langsiktig.

Som tillitsvalgte for store deler av de ansatte i Asker kommune, er vi også bekymret for virkningene av de innsparingstiltakene rådmannen foreslår i sin tilleggsinnstilling. 2020 blir et krevende første år i en ny og større kommune. Enkelte av innsparingstiltakene som skisseres vil medføre et økt arbeidspress for ansatte i en allerede krevende arbeidshverdag. Dette er vi svært bekymret for. Når vi blant annet leser forslagene til innsparingstiltak innenfor tjenesteområdet Oppvekst, er det i stor grad snakk om å kutte i tjenestetilbudet for tidlig innsats og forebygging, samt tilbudene til barn og unge som har et behov for ekstra tilrettelegging. Etter vårt syn vil dette være en reduksjon i tjenestekvalitet, da det ikke vil være mulig å kunne tilby like gode tjenester til barn og unge, som det de tre kommune har tilbudt frem til nå.

Det vil etter vårt syn bety en reduksjon i kvaliteten på tjenestene

Innenfor tjenesteområdet Velferd foreslås det også store kutt i driftsbudsjettet. Dette skriver rådmannen i sin tilleggsinnstilling at blant annet skal gjennomføres ved å redusere tjenestetimer til brukere. Ved å redusere disse timene, vil man nødvendigvis ikke trenge like mye bemanning slik vi leser innsparingstiltakene. Ansatte innenfor dette tjenesteområdet har et høyt arbeidspress i dag. Arbeidsoppgavene løses av mange deltidsansatte og det er et høyt sykefravær i store deler av disse tjenestene allerede. Vi ser med bekymring på forslaget til å redusere i bemanning og tjenestetimer til den enkelte bruker, selv om vi i vår kommune har et noe høyere tjenestetimeantall enn sammenligningskommuner. Det vil etter vårt syn også her bety en reduksjon i kvaliteten på tjenestene.

På vegne av våre medlemmer er vi bekymret for den økende arbeidsbelastningen innsparingstiltakene vil medføre, sett i lys av både fare for økt sykefravær og dårligere arbeidsvilkår for den enkelte. Det kan da også bli vanskelig å være konkurransedyktig med nærliggende kommuner når det gjelder å tiltrekke seg ønsket kompetanse i et presset arbeidsmarked.

Slik vi oppfatter tilleggsinnstillingen, vil kvaliteten på mange tjenestetilbud i Asker kommune bli redusert i 2020. Ikke alt kan kalles harmonisering eller effektivisering. Vi ber derfor om at våre bekymringer tas med i den videre politiske behandlingen av saken. Vi håper også at investeringene ikke øker utover rådmannens forslag, da dette vil medføre ytterligere innsparingskrav i tjenestetilbudet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.