Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bekymret for betongfabrikk

Et uhell med påfølgende utslipp fra en betongfabrikk på denne eiendommen på Vøyenenga kan ha alvorlige følger for Sandviksvassdraget, mener innsenderen.

Foto: Nils H. Harnes

Bærum Senterparti har fulgt med på diskusjonen om betongblandeverk på Vøyenenga (Ringeriksveien 171). Vi er opptatt av miljøet, både til lands og til vanns. Jeg siterer fra vårt program: «Rent vann, ren luft og ren jord er helt grunnleggende for folks helse. Bærum Senterparti vil gi økt støtte til opprydningen i og langs elver og vassdrag, slik at dette naturlige økosystemet kan bevares for fremtiden.»

På denne bakgrunn deler vi de bekymringene som både Skui vel og Bærum kommune, Natur og Idrett ved Ole Kristian Johansen gir uttrykk for.

Det er ikke nødvendig å gjenta alle argumentene som taler mot at Skedsmo Betong AS skal få etablere betongblandeverk på ovennevnte tomt. De er tidligere fremført i Budstikka, bl.a. av Skui Vel. Deres brev til Bærum kommune i sakens anledning er dessuten tilgjengelig på vellets hjemmeside. Der pekes det blant annet på faren for forurensning av det vernede Sandviksvassdraget. Sitat: «Forurensende virksomhet langs Isielva er ikke tillatt, ref. Kommunedelplanen.»

Vi vil her begrense oss til å peke på vår hovedbekymring angående valg av område, som er ytterligere industriell belastning i et sårbart elveområde. Et uhell med påfølgende utslipp kan ha alvorlige følger for elven nedstrøms, både når det gjelder dyre- og planteliv.

I Budstikkas leder 8. februar, «Betongfabrikk må vurderes seriøst» går det frem at «Planene er oversendt Bærum kommune, som vil avklare hvilke dispensasjoner som måtte være nødvendige». For undertegnede ringer alarmklokkene når et tiltak i utgangspunktet må påregnes å behøve dispensasjon. Videre vises det til at fabrikkens beliggenhet, nær markedet, vil gi en positiv miljøeffekt med hensyn til antall kjørte kilometer. Dette er riktig, og et viktig moment i seg selv. Det gir likevel ikke tilstrekkelige argumenter til å belaste et sårbart miljø. Det bør vurderes om det kan oppdrives andre tomter i relativ nærhet som ikke vil gi samme kritiske situasjon ved utslipp, og som er like gunstige med tanke på adkomst til hovedveinettet i Bærum.

Budstikkas leder peker også på at alle tiltak som kan gi nye arbeidsplasser i kommunen må vurderes seriøst. Der er vi helt enige. Men så langt har ikke undertegnede sett noen tall på hvor mange arbeidsplasser det kan være snakk om. Og selv arbeidsplasser kan kjøpes for dyrt, hvis miljøet blir alvorlig skadelidende.

Daglig leder Lars Haagen Børrud i Skedsmo Betong viser til at det planlegges et anlegg med full gjenvinning av det som er involvert i produksjonen. Det betviles ikke. Det som er vår bekymring er at det nok en gang skal skje et uhell hvor de ansvarlige i etterkant sier: «Dette skulle ikke kunne skje. Vi må gjennomgå våre rutiner…».

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.