Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bekkestuas utvikling

– Det bør være en prioritert oppgave for planutvalget å få loset gjennom en helhetlig plan snarest. Vi på Bekkestua sender dere en tydelig utfordring – fra ord til handling – nå! skriver innsenderen.

– Det bør være en prioritert oppgave for planutvalget å få loset gjennom en helhetlig plan snarest. Vi på Bekkestua sender dere en tydelig utfordring – fra ord til handling – nå! skriver innsenderen.

Foto: TRINE JØDAL

Det er en god start å få offentlig støtte for mine og andres bekymringer for Bekkestuas utvikling (innlegg i Budstikka 12. april). 

En takk derfor til planutvalgets leder Eirik T. Bøe for hans innlegg i Budstikka 15. april, der han også nevner at vi kan nå forvente en ny planpolitikk (etter valget i 2019) som har fått og vil få «store konsekvenser» – også for Bekkestua. Som eksempler omtales kommunens krav i forbindelse med utbygging i Bærumsveien ved Gjønnes og Kleivveien Sør. 

Dette virker lovende. Det samme gjør uttalelsen om ja til lønnsom utbygging, «men ikke på bekostning av våre felles offentlige rom, gater, plasser tun og torg». La oss håpe et samlet planutvalg forenes om dette.

I kommunens arealplan for 2015–2030 foreligger diverse strategidokumenter om blant annet valgte senterområder i kommunen. Som medlem av styret i Bekkestua vel, sendte jeg e-post til kommunaldirektør for samfunn, Arthur Wøhni, 22. september 2015 med spørsmålet: «Finnes det en konkret, gjerne illustrert senterutviklingsplan for Bekkestua med nærområde?». Svaret var nei, men at det var en god idé.

Jeg var nylig i kontakt med kommunens avdeling for natur-, vei- og miljøforvaltning, vei og trafikk om tilsvarende spørsmål. 

Forståelig nok er deres fokus på alt byggearbeidet som foregår på Bekkestua. De er samtidig klare på at når mange flere flytter inn i området, er det helt klart behov for å se på hvordan man ønsker at Bekkestua sentrum skal være i fremtiden. «Dette jobbes det med på flere plan i kommunen – med å finne gode løsninger som kommer de fleste i området til gode, og der man ønsker å prioritere myke trafikanter og kollektiv».

Utbygging av Bekkestua har foregått i ti år og fortsetter i raskt tempo. Har man fortsatt ikke en helhetlig plan for sentrum, for både bygninger og trafikkavvikling? Jeg tror ikke det mangler på innspill fra beboerne.

I dokumentet parkeringsstrategi for Bærum kommune – vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014, står følgende: «Pkt. 5.2.2. På Bekkestua finnes ca. 550 parkeringsplasser, der bare 15 prosent er kommunale, jf. mer detaljert oversikt i Asplan Viaks rapport. Tilbudet er svært fragmentert. Et mer samlet tilbud ville trolig fremstå som en styrke for sentrumsområdet. Dette bør vurderes i forbindelse med fremtidige planer. I arbeidet med ny parkeringsnorm, vil Bekkestua og de øvrige sentrumsområdene bli vurdert nærmere». 

Hvor står man med dette arbeidet i dag syv år etter?

Man kan stille seg spørsmålet om ikke Bekkestua sentrum – definert som ett av tre regionsentre i Bærum – blir stemoderlig behandlet? Uansett bør det være en prioritert oppgave for planutvalget å få loset gjennom en helhetlig plan snarest. Vi på Bekkestua sender dere en tydelig utfordring – fra ord til handling – nå!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.