Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Behovet for møteplasser på Fornebu

OPPFORDRER: Styret i Fornebulandet vel, her fra venstre Beatrice Troxler Aarøe, Oddbjørn Westeng Hansen, Sigmund Olav Lie (styreleder) og Frank Roland (nestleder).

Det foregår for tiden en debatt vedrørende kirkens forslag om en sambrukskirke på Fornebu.

Vi viser i den forbindelse til tidligere debattinnlegg fra Bærum Høyres Haakon Kvenna Veum og Mathias Opdal Weseth.

Les også: Ikke snarlig bygging av sambrukskirke

Les også: Akutt behov for møteplass på Fornebu

Bakgrunnen for debatten er kommunedelplan 3 for Fornebu, hvor administrasjon har foreslått at den attraktive tomten ved Fornebu S (som tidligere har vært regulert til kirke/bibliotek/kulturbygg), nå foreslås omregulert til andre formål.

Kirkelokalet foreslås flyttet inn på Koksa-området, noe som betyr ny usikkerhet og utsettelse av denne møteplassen.

Beboerne på Fornebu har vært samstemte i behovet for ulike møteplasser og at behovet best oppfylles ved å anvende den attraktive tomten ved Fornebu S til etablering av nye møteplasser på Fornebu.

Fornebulandet, Snarøen og Langodden vel, Fornebulandet menighet og Fornebupiloten uttalte følgende i vår felles høringsuttalelse til kommunedelplan 3:

«At det planlagte kombinerte kirke-/bibliotek-/kulturbygget skyves stadig frem i tid, samt at lokaliseringen endres fra en sentral til en mindre sentral plass, er bekymringsfullt. Denne tomten ved Fornebu S er godt egnet for dette formålet. Bygget vil skape gode møteplasser for hele befolkningen, og sambrukskirken vil ligge sentralt plassert med gangavstand til blant annet skole og kollektivtilbud. Videre vil kjøpesenterets parkeringsplasser kunne anvendes.»

Fornebulandet menighet har åpnet debatten ved å presentere arkitektskisser av en sambrukskirke.

Samtidig har de vært åpne for medvirkning i den fremtidige prosessen rundt innhold og utforming av Fornebu-beboernes viktigste fremtidige møteplass.

Vi er særlig opptatt av å bidra konstruktivt videre i denne viktige diskusjonen på de tre områdene navngivning, innhold og utforming.

Først når det gjelder navngivning, så mener vi at å kalle bygget et samfunnshus eller kulturhus, kan gi bedre og andre signaler enn «sambrukskirke». Navnet på bygget må vise at «huset» er til for alle, også de som ikke er medlemmer av Den norske kirke. «Huset» skal selvsagt også ha plass til kirkens mange aktiviteter.

Deretter er innholdet viktig, og kirkens forslag til et kirkebygg med kirkerom, livssynsnøytralt seremonirom, scene og rom for kulturarrangementer, senior- og ungdomslokaler, åpen kafé, lokale for Fornebupiloten, bibliotek og plass til «Fornebu Gjenbruk» er et positivt utgangspunkt for debatten.

Vi mener det er viktig å foreta behovsanalyser, utredninger og beboermedvirkning før endelig innhold i dette bygget, som skal være til for alle, fastsettes.

Sist når det gjelder arkitektur ønsker vi oss et flott signalbygg, med et åpent torg i front. Bygget skal visuelt vise at «Huset» er en viktig møteplass for alle og gjerne ha elementer av Fornebu-historien.

Det er en stor underdekning av innendørs, ikke-kommersielle møteplasser på Fornebu.

I motsetning til resten av Bærum har Fornebu et stort flerspråklig mangfold. Et «hus» kan i stor grad dekke mange av eksisterende og nye behov.

Vi kan garantere stor aktivitet fra tidlig morgen til sen kveld. Det er viktig for folkehelsen, integrering, forebygging og kulturbygging at byggingen kan komme raskt i gang.

Undersøkelser fra andre større utbygginger viser at innendørs møteplasser er svært viktige tidlig i utbyggingsfasen for å sikre svake grupper, hindre ensomhet og gi lavterskelaktiviteter gode møteplasser.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi ber innstendig om at alle politikerne i Bærum tar beboernes behov på alvor i denne viktige saken. Sørg for at den sentrale tomten ved Fornebu S blir avsatt til møteplasser og at Fornebu får bygget et «hus» i en tidlig og kritisk fase av Fornebu-samfunnets utvikling.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.