Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Begeret er fullt

POLITI: - Kommunevalget neste år er en gylden anledning til å si fra hva man mener om «nærpolitireformen», skriver innsenderen.

På lederplass 26. oktober under overskrift «Begeret snart fullt» peker Budstikka nok en gang på konsekvenser av den mislykkede «nærpolitireformen».

Det som vekker forargelse nå, er en sedelighetssak hvor overgriperen trolig får halvert straffen på grunn av at saken er blitt liggende urørt i lengre tid. «Fornærmede» har måttet vente i to år på at saken skulle komme for retten. Dette til tross for at sedelighetssaker skal prioriteres.

Les også: Begeret snart fullt

Det er betimelig å peke på at de «fornærmede» betaler en høy pris for politikernes feilslåtte reform og tro på sentralisering. Samtidig har regjeringen frekkhetens nådegave ved å kalle dette for «nærpolitireform».

Realiteten er at reformen innebærer både sterk sentralisering, omplassering av personell, oppriving av godt fungerende team og mye tid til kursing for nye rutiner som ikke nødvendigvis gir bedre politiarbeid.

Det er trolig en kombinasjon av disse som har gitt oss en svekket polititjeneste.

Det er ingen grunn til å tro at forholdene blir bedre. Til tross for massiv kritikk er det ingen som har tatt til orde for evaluering. Det er mulig at det må en ny regjering til før noe skjer.

I dag er Oslo politidistrikt delt i tre enheter; Sentrum, Oslo Øst og Oslo Vest inklusive Asker og Bærum. Selv om vi primært ønsker Asker og Bærum tilbakeført som eget politidistrikt, vil vi først jobbe for å skille ut Bærum og nye Asker som en 4. enhet.

Det vil formodentlig gi et bedre lokalt politi, selv om mye fortsatt vil bli styrt sentralt fra Oslo. Vi håper Budstikka på lederplass vil si seg enig i det.

Det er H, Frp og V som har presset frem politireformen. Selv om partienes lokallag i Bærum ikke ønsket sammenslåing, så hefter de for partienes politikk.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Kommunevalget neste år er en gylden anledning til å si fra hva man mener om «nærpolitireformen».

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler