Trenden fra 2106 fortsetter. Oslo er fortsatt det fylket flest flytter til. Den store forskjellen mellom Oslo og Akershus er at veldig mange flere forlater hovedstaden.

Les også: Med 125.000 bæringer inn i fremtiden

De foreløpige tallene 2017 viser en befolkningsvekst for Akershus på cirka 10.000 personer, det vil si 1,6 prosent. Målt i antall er det kun årene 2011 og 2012 som har høyere vekst for Akershus historisk sett, da på 10.600 og 10.150.

Det er oppsiktsvekkende og helt nytt at hele fire kommuner har 4 prosent vekst i 2017, og vi snakker ikke om småkommuner; Ullensaker, Lørenskog, Ås og Nannestad.

Hvis man ser på tallene tilbake til 2003 er det bare to tilfeller av befolkningsvekst over 4 prosent i en kommune, og da med 4,6 prosent i Sørum i 2008 og 4,6 prosent i Gjerdrum i 2009.

Med så sterk vekst i flere kommuner sier det seg selv at Akershus også har flere kommuner enn vanlig med lav vekst. Nesten halvparten av kommunene har under 1 prosent vekst i 2017. Oslo er for øvrig beregnet til 0,9 prosent vekst.

Grovt forenklet kan vi si at unge barnløse flytter til Oslo for å studere eller jobbe og ut igjen når de har stiftet familie.

En annen viktig årsak til at folk flytter fra Oslo til Akershus, er nok at de får mer for pengene. De får også andre kvaliteter; nærhet til natur, bedre luft og bedre bomiljøer, samtidig som det fortsatt er relativt kort reisevei til byen. Akershus er også fylket der det bygges flest nye boliger.

Økt boligbygging i Oslo på sikt vil gi bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, men en storby som Oslo alltid vil være attraktiv og relativt høyt priset.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Akershus kan tilby det mange etterspør; trygge oppvekstvilkår, gode fritidstilbud og rolige og landlige omgivelser.