Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bedre fremkommelighet - sterkt miljøfokus

Det er et mål at flere skal reise kollektivt, sykle eller gå, skriver Høyres Terje Hegge.

Foto: PRIVAT

Bærum Høyre prioriterer gode samferdselsløsninger. Høyres satsing på gode kollektivløsninger virker. Stadig flere tar tog, buss og bane. De siste årene har det vært en historisk økning i antall kollektivreiser. Dette er en gledelig utvikling, men vi må videre, Bærum kommune har som uttalt mål at veksten i antall reiser skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Det er et ambisiøst mål. Men det skal vi klare.

Undersøkelser viser at noe av det viktigste for å få folk til å reise kollektivt er god regularitet, hyppige avganger og at det oppleves som enkelt å reise.

I dag har Kolsåsbanen f.eks. avganger hver 15. minutt. Særlig i rushtiden oppleves det som lite tilfredsstillende. Bærum Høyre ønsker flere avganger og da særlig i rushtiden.

Videre har vi ulike takster avhengig av hvilken kollektivløsning vi velger. Reiser du fra Oslo til Kolsås er det forskjellig pris om du velger buss eller T-bane. Dette gjør det er unødvendig tungvint å planlegge en reise. 

Det skal være enkelt og oversiktlig å reise kollektivt. Det å skille mellom ulike transportformer på pris gjør det unødvendig komplisert. Reiser man kollektivt, om det er tog, buss eller T-bane så bør prisen være den samme i samme område. Kollektivt er kollektivt. Høyre vil ha en takstsone i hele Bærum, som er felles med Oslo.

Et annet viktig poeng er at det er sterke utbyggingsinteresser langs Kolsåsbanen. Her har hovedargumentet vært at vi må bygge mye og tett langs banen slik at banen blir brukt. Boligbyggingen langs Kolsåsbanen har i den senere tid vært betydelig. Et eksempel på det er utviklingen på Bekkestua. Banen blir brukt og spesielt i rushtiden begynner det å bli fullt. Derfor mener jeg at utbyggingsargumentet er blitt betydelig svekket.

Bærum Høyre ønsker å begrense fortettingen til etablerte utbyggingsområder og føre en restriktiv utbyggingspolitikk i eksisterende småhusområder.

Bærum Høyre har alltid stått for en ansvarlig og balansert boligutbygging og det vil vi fortsatt bidra til.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.