Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bedre eldreomsorg uten eiendomsskatt

Budstikkas lederskribent (5. mars) åpner for eiendomsskatt for å finansiere fremtidens eldreomsorg i våre kommuner. Høyre mener vi skal sikre en verdig og god eldreomsorg uten å innføre eiendomsskatt. Dette har vi fått til i både Asker og Bærum, og vår eldreomsorg har høy kvalitet. Eldreomsorg og utdanning er kjerneoppgavene til kommunen, og disse vil prioriteres i budsjettene også i årene fremover.

Samtidig har Budstikka, og pleie- og omsorgssjefen i Bærum helt rett i at eldreomsorgen ikke kan ytes på nåværende måte i våre kommuner fremover. I Asker, der jeg representerer Høyre i kommunestyret vil antallet eldre over 80 år dobles de neste tyve årene. Antallet som trenger omsorgstjenester fra kommunen vil øke kraftig i årene fremover. Vi må endre måten vi organiserer og leverer tjenestene på. I Asker skal politikerne nå i vår i gang med å behandle en temaplan for Asker som et aldersvennlig samfunn. Hvordan skal vi organisere eldreomsorgen i fremtiden? Her trenger vi gode innspill fra Askers innbyggere til hvordan de ønsker eldreomsorgen fremover. Ikke minst blir innspillene fra Eldrerådet viktige.

Kommunen kan ikke løse fremtidens omsorgsutfordringer alene. Dette må skje i tett samspill med næringsliv, innbyggere, interesseorganisasjoner, og frivilligheten. Dette utfordrer kommunen til å tenke nytt i utformingen av «et aldersvennlig samfunn» og stiller også krav til utvikling av nye boformer som ivaretar behovet for sosialt samvær og deltagelse på tvers av generasjoner. Kommunestyret vedtok enstemmig i desember 2019 at kommunedirektøren skal komme tilbake med sak om hvordan dette kan realiseres i Asker.

Nye boformer for eldre blir min hjertesak i kommunestyret i Asker. Og hvorfor er det viktig? Aldersvennlige bofellesskap gjør det mulig for seniorer i Asker å bo hjemme lenger, med god livskvalitet. Disse bofellesskapene vil ha fellesområder for beboerne med tilbud om mat, aktiviteter, trening, og bygger fellesskap mellom beboerne. Man kan også se for seg modeller der yngre generasjoner fra nabolaget kan ha tilgang til disse fellesområdene, for å sikre gode generasjonsmøter.

Velferdsteknologi gjør at flere kan bo hjemme. Men teknologi er kun et hjelpemiddel, det er aktivitet, fellesskap, relasjoner, god mat, og tilgang på helsetjenester når det trengs, som er avgjørende. Dette kan vi få til når vi bygger aldersvennlige bofellesskap.

Det er store boligutviklere som står klare for å utvikle disse bofellesskapene. Både Obos, Ferd og Solon Eiendom utvikler nå konsepter for dette. Det de trenger er tilgang til regulerte tomter til formålet, som de kjøper til markedspris fra kommunen, eller fra private.

Min visjon er at vi i Asker skal redusere ensomhet, og skape bofellesskap som motvirker dette. Som utsetter og reduserer behovet for profesjonelle omsorgstjenester. Der eldre kan bruke sine ressurser til å bety noe for andre, og være en ressurs i samfunnet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.