Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bedre eldreomsorg med nye boformer

Bjarte Reve (H) tar i Budstikka 13.03.20 opp noen av problemene som vi i Senior Norge, Asker, fremhevet i vårt innlegg «Eldreomsorg og boligbygging må ses i sammenheng» 10.01.20. Vi er helt enige med Reve i at bygging av mer aldersvennlige bofellesskap bør være fremtiden i Asker.

Men hva er så et aldersvennlig bofellesskap, og hvordan skal vi få disse frem? Reve skisserer hvilke håp han har for hvordan de aldersvennlige bofellesskapene skal fungere, og vi merker oss at han inviterer til innspill fra Askers eldre befolkning for å få et godt nok grunnlag for hvordan de eldre vil ha det. Vi i Senior Norge, Asker, er glade for invitasjonen, men vi mener det trengs et mer omfattende grunnlagsarbeid for å sikre at vi får en treffsikker satsing på fremtidens eldreboliger for alle i Asker. Vårt utgangspunkt er at vi må bygge boliger for eldre med forskjellige behov, og at boliger og eldreomsorg må ses i sammenheng.

Vi er usikre på om Reves markedsbaserte løsning, der han overlater til kommunedirektøren og utbyggerne, selv med innspill fra Askers eldre, å legge rammene for hvilke boliger de eldre har behov for, vil være hensiktsmessig. Antagelig vil ikke dette gi et bredt og solid nok grunnlag for å få frem den variasjonen som trengs for å bygge et aldersvennlig Asker med omsorg for alle innbyggerne.

Det har den senere tid vært hevdet at for å få til en god eldreboligstruktur, må kommunens rolle og engasjement som område- og eiendomsutvikler, tomtekjøper og regulerer styrkes og tas aktivt i bruk. Boligpolitikken må legge til rette for at det kan bygges boliger for eldre med svært forskjellige behov, det være seg sosiale, helsemessige og økonomiske. Vi er alle innbyggere i Asker og vi trenger forskjellige løsninger.

Senior Norge, Asker, vil derfor på nytt utfordre kommunen til å etablere et samskapingsprosjekt for nye boformer og seniorbofellesskap. Det er bare å få med seg eldreorganisasjonene, kunnskapsmiljøene om de eldres forhold og de fremtidsrettede boligfirmaene som finnes i kommunen. Tar Reve initiativ for å starte dette arbeidet?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.