Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bedre akuttpsykiatri i Asker

– Med nye Askers store folkemengde og store areal med lange avstander er en sentralisert modell med kun dagåpent utilstrekkelig som lavterskeltilbud, skriver Asker KrF ved blant andre gruppeleder i kommunestyret Torleiv Ole Rognum.

– Med nye Askers store folkemengde og store areal med lange avstander er en sentralisert modell med kun dagåpent utilstrekkelig som lavterskeltilbud, skriver Asker KrF ved blant andre gruppeleder i kommunestyret Torleiv Ole Rognum.

Foto: KARL BRAANAAS

En god psykisk helse er viktig for god folkehelse og livskvalitet. Et forsterket tilbud til personer i akutt psykisk krise og som er i behov av øyeblikkelig hjelp, er vedtatt av kommunestyret og senest beskrevet i et innlegg i Budstikka 26. april ved utvalgsleder Lindgren og medlem Velund.

Asker KrF vil med dette sette søkelyset på sentrale punkter i saken. Asker er en av landets største kommuner med 95.000 innbyggere. Avgjørende er derfor om kommunen i hovedsak skal organisere og drifte sin egen akuttpsykiatriske tjeneste heller enn å satse på felles organisering med nabokommuner. 

Kent Lippert-Olsen er medlem av hovedutvalg for velferd i Asker for KrF.

Kent Lippert-Olsen er medlem av hovedutvalg for velferd i Asker for KrF.

FOTO: PRIVAT

Det finnes i dag tilbud til Askers befolkning innen psykiatrisk helsetjeneste, delvis driftet av kommunen, for eksempel Torstadveien boliger samt enheter innen spesialisthelsetjenesten som Asker DPS (distriktspsykiatrisk senter) med tilhørende rusenhet, forebyggende familieteam og Sikta. 

Men disse mangler enten utvidet åpningstid i kveld og helger, eller lavterskeltilgang uten krav om henvisning.

Med nye Askers store folkemengde og store areal med lange avstander er en sentralisert modell med kun dagåpent utilstrekkelig som lavterskeltilbud. 

Derfor er det nødvendig å utrede modeller med utvidet tilgjengelighet. En variant er omtalt i nevnte innlegg i Budstikka i form av et forsterket ambulant oppfølgingsteam i funksjon kveld/helg. 

Et utvidet alternativ kan være en desentralisert modell med «fremskutte» enheter (satellitter). Disse må kunne tilbys en faglig forankring mot en type sentralenhet som for eksempel Asker distriktspsykiatriske senter (DPS). 

Samarbeid kan også tenkes med andre lavterskeltilbud som kommunens hjemmesykepleie, Rask psykisk helsehjelp og Kirkens SOS.

Satellitt enheter kan lokaliseres til kommunens lokalsentre eller i tilknytning til eksisterende medisinske enheter, for eksempel ved Søndre Borgen, Vollen eller Bråset helsesenter. 

En utfordring vil være å oppnå tilstrekkelig kompetent bemanning til å dekke utvidet åpningstid ved flere satellitter. Kostnadsrammen ved for eksempel tre-fire satellitter kan bli betydelig. 

Men kostnadene vil kunne forsvares ved at enkel tilgang til utvidet psykiatrisk helsetjeneste vil føre til innsparinger gjennom forebygging av psykiske belastningsskader, rusproblemer og selvmord.

Kostnadene vil selvsagt avhenge av hvilket beredskapsnivå som planlegges i form av tilstedevakt/tilkallingsvakt/utrykningsvakt. 

En grunnbemanning med psykiatrisk sykepleier vil kreve forsterkning av kompetansenivået i form av en type bakvaktordning bemannet med psykiater/psykolog som kan kontaktes/tilkalles ved behov. 

Oppgaver vil variere fra krisehåndtering og nødvendig medikamentell behandling til viderehenvisning og/eller innleggelse når det dreier seg om akutt psykose eller selvmordsfare.

Det er en god begynnelse med et forsterkede ambulant team i oppstartsfasen. Det gjenstår å tenke på ytterligere utvidelse av tjenesten innenfor rammer skissert ovenfor.

Asker KrF ser frem til at Kommunedirektøren følger opp vedtaket i kommunestyret om å opprette en akuttpsykiatrisk helsetjeneste med en plan med kostnadsoverslag for opprettelse og drift, slik at dette kan innarbeides i revidert budsjett i første tertial før sommeren.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.