Hovedårsaken til det er enkel: Det finnes ikke nok forskning som tilsier at det er bra å bygge så store skoler.

Les også: – Vil spare nær 75 mill. i året på gigantskoler

Les også: Tviler på Bærums økonomi-analyse

Les også: Gigantskoler i Bærum

Videre vet vi ikke nok om hvordan de store skolene som allerede er vedtatt, vil innvirke på ulike faktorer som læringsutbytte, det psykososiale miljøet for elever og lærere, fagmiljø, rekruttering og så videre.

Når ingen er sikre på hva som blir konsekvensene, stiller vi oss undrende til at man putter alle eggene i én kurv.

Hvorfor må man bygge de seks største ungdomsskolene i landet samtidig?

Det ville etter vår oppfatning være klokere av våre folkevalgte å vedta en følgeforskning på de allerede vedtatte storskolene før man åpner for flere store skoler.

Budstikka viste 15. mars en oversikt over de største skolene i landet. Enkelte av disse er 1.–10. skoler, andre langt mindre enn de vi snakker om i Bærum nå.

Skolene som nå foreslås, vil være 8.–10. skoler. Med andre ord får vi ikke bare skoler med inntil 1.000 elever, men vi får skoler med inntil 1.000 ungdommer i alderen 13–16 år.

Dette er ingen andre skoler i nærheten av å gjøre i Norge før nå.

Vi registrerer at det er ytre faktorer som er med på å begrunne hvorfor rådmannen nå ønsker å bygge så stort.

Bærum kommune har kanskje lite eiendom til rådighet for å bygge flere skoler andre steder?

Tilveksten av elever er estimert (slik Budstikka skriver) til cirka 3.700 elever de neste 20 årene, og det er kanskje penger å spare på å bygge stort?

Vi i Utdanningsforbundet Bærum er i hovedsak opptatt av å se på hvordan dette vil slå ut for våre elever og ansatte.

Og når det ikke er noe som entydig tilsier at store skoler vil gi en stor gevinst for disse, så mener vi det vil være uansvarlig å fatte vedtak om bygging av så store skoler uten at det har vært gjennomført grundigere risikovurderinger enn det som har vært gjort i Bærum.

Utdanningsforbundet Bærum undrer seg over at rådmannen har brukt så store ressurser til argumentasjon i media for så store skoler underveis i en høringsprosess.

Vi registrerer samtidig at det er svært få stemmer fra Bærumsskolen ellers.

Utdanningsforbundet Bærum er opptatt av at saker blir best mulig opplyst og at alle sider ved forslagene blir drøftet, også i det offentlige rom.

Viktigst av alt er hvordan hverdagen ender opp med å bli for elever og ansatte.

Vi synes at de pedagogiske og faglige aspektene ved å bygge store skoler i altfor liten grad er blitt berørt.

Vi mener det derfor er uheldig å vedta å bygge gigantskoler før det foreligger tydelige og gjennomtenkte konsepter for hvordan den pedagogiske driften skal se ut.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Innhold før bygg, ikke bygg før innhold!