Bildeling er etablert i alle større boområder. Hele Bærum har blitt takstsone 1 på kollektivtrafikken, og Kolsåsbanen går hvert 7,5. minutt.

Les også: I dette boligprosjektet tvinges beboerne inn i bilpool-ordning

Fotgjengere er prioritert med fortau, turveier og snarveier. I sommerhalvåret velger flere sykkel fordi det har blitt tryggere og enklere.

Dessuten har bilistene skjønt at én syklist er én mindre bilist, og tar større hensyn.

Denne drømmen kan bli virkelighet om politikerne vil. Derfor har Arbeiderpartiet prioritert klima i Bærums budsjett for de neste årene.

Transport står for mest utslipp og må prioriteres høyest. Mange bilreiser kan med fordel erstattes med sykkel i sommerhalvåret.

Vi vil prioritere sykkelveier og flere parkeringsplasser for sykkel inkludert elsykkel, og elbiler.

Vi trenger flere innfartsparkeringer og utleie av elsykler i de viktigste trafikknutepunktene for enklere reise på tvers av kommunen. Alle nye utbygginger bør ha bildelingsordning inkludert elsykkel.

Vi har foreslått, og fått flertall for, at kommunen skal arbeide for flere matebusser med økt avgangshyppighet, som ikke skal gå på bekostning av ekspressrutene.

Ap har foreslått å investere 40 millioner kroner de neste fire årene på energirehabilitering av kommunale bygg.

Ved å starte der potensialet er størst kan kommunen spare inntil en tredel av energiforbruket. Bare på rehabilitering av Nadderudhallen sparte kommunen 9 millioner kroner per år i lavere energikostnader. Rehabiliteringen omfattet enøktiltak og solenergifangere.

Arbeiderpartiet hadde et tilsvarende forslag i fjor, men fikk ikke flertall. Vi mener det er et godt forslag og tar det opp igjen i årets budsjett.

En rekke av klimapanelets gode forslag, som også er foreslått i kommunens klimastrategi, kan settes i gang allerede nå.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg ser ingen grunn til å utsette gode klimaforslag, og oppfordrer Høyre til å dele drømmen min og bli med på de gode klimatiltakene i Bærums budsjett.