Nye toner fra Bærum sykehus

Av

Venneforeningen for Bærum sykehus konstaterer at brukerne av sykehuset gjennomgående er meget fornøyde med sykehuset og takker for førsteklasses behandling.

DEL

MeningerVi får stadig tilbakemelding om at sykehuset har resultater blant de beste i landet. Sykehuset både fornyer seg og arbeider kontinuerlig med å forbedre sine rutiner.

Det siste nye er et samarbeidsprogram med pasientene som kalles Samvalg. I korthet er det en prosess hvor pasienter og helsepersonell sammen kommer frem til og tar beslutninger om undersøkelses- og behandlingsmetoder. Dette har nok også tidligere vært praktisert, men ikke så systematisk og involverende som det man nå legger opp til.

Samvalg er aktuelt i medisinske og helsefaglige beslutninger som innebærer valg mellom flere tilgjengelige og forsvarlige behandlingsalternativer, der pasientens egne prioriteringer er viktige.

Les også av John Kjekshus: Sykehuset scorer bra

Selv om mye informasjon er tilgjengelig på nettet er det likevel viktig med en profesjonell avklaring for å forstå betydningen av både undersøkelser og behandling for den enkelte pasienten.

Pasient og helsepersonell skal nå sammen kunne treffe beslutninger om utredning, behandling og oppfølging. Pasienten skal få støtte til å forstå alternativene ut fra beste kunnskap om fordeler og ulemper ved alternative tilbud.

Samvalg er forankret i Pasient- og brukerrettighetsloven, samt politiske ønsker og oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet.

Bærum sykehus har vært meget aktiv i dette arbeidet og har sammen med Helse-Sør-Øst utviklet en plan for å sette dette i system. Alle på sykehuset trenes nå i å tilegne seg kompetanse i Samvalg. I dette ligger utvikling og praktisering i bruk av samvalgs teknikker og det skal integreres i daglig virksomhet.

Til

slutt skal det hele evalueres. Det er resultatene som teller om dette er bra eller ikke. Det dreier seg om å kunne snakke sammen med respekt. Noen kan det, men alle kan lære det.

Les mer på Budstikka.no/debatt

John Kjekshus

Leder for Venneforeningen for Bærum sykehus

Haslum

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags