Fagforbundets Bjørn M. Johnsen gir oss i Budstikka 26. februar innsyn i en kommune som har utviklet usunne og autoritære trekk i egen organisasjon.

Les også: Refser Bærum kommune etter økende tilfeller av «grov trakassering»

Ansatte tør ikke stå frem med kritikk av kommunen. Tar de kontakt med tillitsvalgte, blir de straffet.

Dette er uakseptabelt.

Slike problemer som Fagforbundet tar opp, er ett av hovedtemaene i min bok «Du har sparken – om HR og amerikanisering av norsk arbeidsliv».

Den organisasjonskulturen som utvikles i arbeidslivet i dag, er en trussel mot reell ytringsfrihet og medfører altfor ofte at ledere benytter sin maktposisjon til å straffe ansatte som oppfattes som brysomme.

Fagforbundet i Bærum illustrerer godt hvordan det skjer når de forteller om ansatte som ikke lenger får ekstravakter når de har benyttet seg av sin selvfølgelige rett til å utvide stillingsprosenten når de har jobbet så mye at de har krav på det.

Ledelsen i kommunen gir vanligvis uttrykk for at ansatte skal ha ytringsfrihet, både internt og eksternt.

Som kommunalsjef Morten Svarverud sier er de også positive til fagforeninger og tillitsvalgte.

På tross av dette utvikler kommunen en virksomhetskultur der ansatte ikke tør ta opp kritikk.

De tør ikke stå frem med problemer, og de møter represalier når de tar opp saker med tillitsvalgte.

Fagforbundets kritikk samsvarer med min erfaring når ansatte tar opp problemer med meg som politiker.

De forteller gjerne om problemer de møter i jobb, men ønsker sjelden å stå frem. Det gjør dokumentasjon vanskelig og gjør det lett å avfeie problemene.

Når forholdene er som Fagforbundet beskriver, er det lett å forstå at ansatte ikke tør stå frem.

Også derfor er det veldig bra at Fagforbundet nå tar opp dette med full tyngde.

Det er enkelt å forstå at dette skjer, men krevende å endre i praksis.

Noen viktige elementer er sterkt medvirkende årsak til problemene. Det ene er at det legges stor vekt på å utvikle en lojalitetskultur i organisasjonen.

Slik lojalitet blir svært ofte «oversatt» av ledere til lydighet. Kritikk, selv i form av kontakt med tillitsvalgte, blir oppfattet som illojalt, noe det selvfølgelig ikke er. Tvert imot er det egentlig illojalt å ikke ta opp kritikk.

Forutsetningen for et velfungerende demokrati er at avvikende stemmer og forslag blir hørt og vurdert, eksternt og internt.

Bærum er også veldig opptatt av å få frem de gode historiene om kommunen og kommunen som arbeidsgiver. Et slikt forståelig ønske resulterer dessverre veldig fort i at kritikk blir oppfattet som uønsket, det «svekker omdømmet».

Trykket på effektivitet overfor mellomledere er ofte så stort at de velger det som fortoner seg som den enkleste løsningen, å benytte autoritære hersketeknikker mot dem som de oppfattes som vanskelige.

Også når det er så selvfølgelige rettigheter som å benytte seg av tillitsvalgte. Skal kommunen leve opp til sine verdier om mangfold og raushet, så forutsetter det faktisk en annen praksis.

Det er viktig å rydde opp i denne kulturen i kommunen. Skal kommunen klare det, så trengs det sterke fagforeninger og tillitsvalgte som tør ta saken.

Vi som også har politiske verv i kommunen, har også en betydelig jobb å gjøre for å bidra til en mer åpen og velfungerende kommune der det er en selvfølge at ansatte tør uttale seg om faglige spørsmål, internt som eksternt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi må bidra til at det settes pris på at lov og avtaleverk blir fulgt opp, også når det oppleves som ubekvemt på forskjellige ledelsesnivåer i Bærum.