Vi skal ha stor takhøyde for at medarbeidere er engasjerte og deltar i det offentlige ordskiftet. Det bidrar til å styrke kommuneorganisasjonen.

Les også: Usunt og autoritært

Les også: Den viktige ytringsfriheten

Les også: Har kommuneansatte ytringsfrihet?

Les også: Frimodige ytringer vi skal være glade for

Det finnes dessverre enkelte konkrete eksempler på uønskede hendelser i kommunen, medarbeidere som ikke har fått ytret seg eller blitt kritisert for kontakt med fagforening.

Med over 12.000 medarbeidere og over 500 ledere kan det forekomme situasjoner og holdninger som ikke er i tråd med kommunens føringer.

La meg slå fast, det er ikke greit! Derfor reiser Stein Stugu, vararepresentant til kommunestyret fra partiet Rødt og Fagforbundet, viktige spørsmål i Budstikka.

Kommunens verdier er åpenhet, mot og respekt. Vi ønsker å stimulere til den offentlige samtalen, og vi ønsker å gi allmennheten størst mulig innsyn i kommunens virksomhet.

Det er grunnlaget for å gjøre oss til en bedre kommune.

Ytringsfriheten er nedfelt i Grunnloven, og regnes som en sentral menneskerettighet.

Det er også nedfelt i kommunens regler om varsling samt kommunikasjonsstrategien som ble vedtatt av formannskapet i 2015.

Alle ansatte har derfor rett til, på egne vegne, å kunne kontakte – og uttale seg til media, også i omstridte spørsmål innad i kommunen, selv om det skulle vise seg å være kritikk av kommunen.

Like alvorlig er brudd på organisasjonsretten. Fagforeningene er viktige pilarer i vårt arbeidsliv.

Alle medarbeidere har rett til å organisere seg og ha kontakt med organisasjonene.

Bærum kommune har deltatt i et forskningsprosjekt i regi av Fafo for blant annet å få kritiske innspill til måten ytringsfrihet og varsling håndteres på i dag.

Resultatene fra prosjektet skal vi bruke i det videre arbeidet med å tilrettelegge for ytringsfrihet og betryggende behandling av varslingssaker.

Vi skal også sørge for bedre opplæring av ledere på lover, avtaleverk og rettigheter slik at uheldige hendelser ikke forekommer.

Kommunens etiske standard undertegnes av alle medarbeidere. Der fremkommer forventninger til det å være ansatt i kommunen, deriblant forventning om at medarbeidere skal varsle om kritikkverdige forhold.

Som rådmann er jeg opptatt av at vi har en kultur preget av åpenhet, ytrings- og organisasjonsfrihet.

Jeg hverken kan eller ønsker å legge begrensninger på medarbeidernes ytrings- og organisasjonsfrihet. Både medarbeidere og ledere har et ansvar for at ytringsfriheten blir reell i hverdagen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Ytringer er en naturlig og viktig del av vår virksomhet.