Til tross for at vi møter utfordringer, slik som eldrebølgen, er det urealistisk å tenke seg at folk i Norge ikke kommer til å ønske seg skole-, helse- og omsorgstjenester i fremtiden.

Spørsmålet er om disse tjenestene skal organiseres i et styrket fellesskap eller mer og mer hver for oss.

Til nå har vi valgt fellesskapet – universelle fellesgoder for alle. Det har formet det moderne Norge. Et Norge vi er veldig stolte av, som tjener oss godt sosialt og økonomisk, og som verden ser til.

Dette er riktig vei for Norge, også i fremtiden. Men det kommer ikke av seg selv. Vi må prioritere spleiselaget, hvert eneste år, om vi ønsker å ta vare på fellesvelferden også i fremtiden.

Nylig la Arbeiderpartiet frem sitt alternative statsbudsjett. Vi ønsker en annen retning for Norge enn regjeringen.

Bare de tre siste årene har Arbeiderpartiet bevilget over 13 milliarder kroner mer til velferd i kommunene, sammenlignet med regjeringen.

Bærum kommune hadde alene fått over 170 millioner kroner mer. Dette er fellesskapsmillioner som kunne løftet vår felles velferd i Bærum.

170 millioner kunne betydd over 150 nye sykehjemsplasser. Vi kunne laget bedre mat til våre besteforeldre, eller gitt dem mer tid i natur og frisk luft.

170 millioner kunne gitt oss over 1.000 nye barnehageplasser. Vi kunne ansatt flere i barnehagen så barna fikk mer lek og utvikling.

170 millioner kunne gitt oss over 200 nye lærere. Barna kunne fått tettere oppfølging så færre falt ut og flere opplevde mestring.

170 millioner hadde vært en betydelig satsing på fellesskapet i Bærum.

Det betyr noe for våre fellesskap lokalt, hva som prioriteres nasjonalt. Skattekutt til dem med mest betyr mindre penger til fellesskapet.

Vi vet at vi står overfor utfordringer med finansiering av velferden i fremtiden. De som ønsker å kutte fellesskapets inntekter, skylder oss en forklaring om hva som nedprioriteres.

Over tid kan kutt få større konsekvenser for hvilken type velferd vi har i Norge, spesielt om vi kombinerer mindre inntekter med større grad av markedstenkning i velferden.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Dette er veivalget vi står ved nå. Arbeiderpartiet prioriterer vår felles velferd.