Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Barns levekår i Bærum

– Jeg anbefaler at kommunen i reviderte budsjettbehandlinger innfører eiendomsskatt og øker formuesskatten, skriver Stine Høivik i Bærum SV.

– Jeg anbefaler at kommunen i reviderte budsjettbehandlinger innfører eiendomsskatt og øker formuesskatten, skriver Stine Høivik i Bærum SV.

FOTO: PRIVAT

Bærum opplever en økning i omfanget av barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Vi må snu utviklingen nå og bryte sirkelen hvor dårlig økonomi og uhelse går i arv.

Tallene fra Bufdir før julen var trist lesing. Bærum kommune har de siste årene mislykkes i egen målsetting om at færre barn i kommunen vår skal vokse opp under vanskelige økonomiske forhold hvor de opplever utenforskap.

Foreldre med en svært anstrengt økonomi trenger ofte hjelp på flere parametre. Vi vet at dårlig økonomi skaper uhelse, øker selvmordsfare, gjør omsorgsoppgaver krevende og fører til lavere samfunnsdeltagelse. 

Fattigdommen påvirker de fleste sidene av barnas liv som skolegang, vennskap og helse. 

Vi ønsker ikke innbyggere som faller utenfor på alle fronter, men aktive innbyggere som trives og deltar i kommunen vår. Som kommune må vi derfor gjøre det vi kan for å snu utviklingen de seneste årene.

Jeg er dypt bekymret for at vi vil merke konsekvensene av koronakrisen i mange år fremover om ikke kommunen gjør grep for å løfte folk inn i arbeidslivet igjen. 

En god arbeidstilknytning er den tryggeste veien ut av fattigdom. Når de som har minst får litt bedre råd, så bidrar det direkte til kommunens økonomi. De bruker pengene på nødvendige varer. Det å løfte de nederste får dermed mange positive ringvirkninger.

Når de med god råd får bedre råd, viser tallene det siste året at de sparer denne gevinsten. Det gir dermed ingen umiddelbar effekt på kommunens kasse eller omsetningen i kommunens varehandel. 

Jeg anbefaler derfor at kommunen i reviderte budsjettbehandlinger innfører eiendomsskatt og øker formuesskatten.

Vi vet at det som hjelper mest for familier med dårlig råd, er at de får litt bedre råd. Dette er derfor ett av de viktigste tiltak for å bekjempe fattigdommen og utenforskap for våre barn og ungdommer. 

Det er derfor helt uforståelig at høyresiden i kommunen ikke vedtok å holde denne ytelsen utenfor beregningene av sosialhjelpen. Jeg håper de kan tenke seg om når budsjettet reverseres utover våren.

Innsats for å bedre foreldrenes og derigjennom barnas muligheter er veldig viktig. Når vi skal gjøre en innsats for barn i Bærum som lever under utfordrende økonomiske forhold, er vi nødt til å bruke fellesskapets midler der de trengs mest, og kan gjøre størst forskjell. 

Klarer vi å bryte sirkelen hvor dårlig økonomi går i arv, har vi nådd et godt lite stykke for å bedre levekårene for alle i Bærum.

Det siste års rapporter om fattige barn peker på at universelle ytelser som ikke segregerer ytterligere, er det som hjelper barna og ungdommene best. 

Vi må derfor styrke fritidstilbudet, øke antall sommerjobber for ungdommene våre, sikre gratis SFO fra 1. trinn med en gradvis utvidelse, innføre gratis skolemat på skolene våre samt la barnetrygden tilfalle alle barna i kommunen, også de som har foreldre som lever av sosiale ytelser.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.