Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Barnehagekvalitet og PBL

– Vi ønsker å forby profitt i velferden, skriver Kirsti Bergstø og Stine Høivik, som er 1.- og 5.-kandidat for SV i Akershus valgkrets. Høivik er fra Bærum.

– Vi ønsker å forby profitt i velferden, skriver Kirsti Bergstø og Stine Høivik, som er 1.- og 5.-kandidat for SV i Akershus valgkrets. Høivik er fra Bærum.

FOTO: PRIVAT

Private barnehagers landsforbund (PBL) skriver i innlegg 21. juni at samfunnet tjener på at private aktører slipper til for å løse velferdsutfordringer. 

Denne påstanden er svært forenklet. De som tjener på dette, er aktørene som tar ut profitt, ikke samfunnet som helhet.

Kostnadene i barnehagesektorene er omtrent 80 prosent lønn. De som taper, er dermed de ansatte som må godta lavere lønn og pensjon, samt alle barna som har lavere andel av faglært personale og ansatte med kortere erfaring. 

Disse er nemlig billigere, og profitten hentes derfra. Kommunene betaler det samme i driftstilskudd enten det er en kommersiell, ideell eller kommunal aktør. Det har PBL sørget for gjennom likebehandlingsprinsippet

PBL har rett i at kommersielle aktører var med på å sikre barnehagedekningen. Så har ettertiden vist at samfunnet som helhet nok hadde tjent på å være litt mer bestemt i sine reguleringer. 

Det å selge kommunale tomter med Husbank-tilskudd, slik at de kommersielle barnehagedriverne senere kunne tjene store penger på bygningsmassen, mener vi er et eksempel på en feilslått politikk. Vi har lært, derfor ønsker vi å forby profitt i velferden.

Siden barnehageforliket i 2003 har antall kommersielle barnehager i konsernselskaper økt, mens antall mindre og private ideelle barnehager har minket i takt med veksten til de store kommersielle. 

Dette ser vi veldig tydelig i Bærum. De små private foreldredrevne barnehagene er nesten borte. Mens vi står igjen med store kommersielle aktører som FUS, Espira og noen ideelle barnehager i tillegg til de kommunale.

Det er ingenting som tilsier at økt konkurranse hvor bedriftseierne tar ut profitt gir bedre omsorg for barna våre. Kvalitet i barnehagen måles på nok fang og dedikerte ansatte med tid og kunnskap og erfaring til å løse barnehagehverdagen. 

Det er bra at foreldre er fornøyde med barnehagen sin uansett eierform, men dette sier lite om antall ansatte med erfaring og fagbrev. Det sier alt om de dyktige ansatte som vil barna det beste uansett arbeidsforhold.

I Velferdstjenesteutvalgets rapport fra 2020, peker utvalget på at 39 prosent av barnehagekonsernene har urimelig store overskudd, altså driftsmargin på over 6 prosent. Det mener vi i SV ikke er riktig. Når driftsmarginene er store, går barnas penger til overskudd. Skattefinansiert velferd trenger ikke ha omtrent samme marginer som Oslo Børs.

Vi ønsker ideelle og kommunale barnehageplasser hvor hver eneste krone går til barnehagedriften til det beste for barna og anstendige lønns-, pensjons- og arbeidsforhold for dem som jobber der. 

Vi vil at skattemidlene vi har satt av til velferd for de mange skal brukes til akkurat det, ikke som kommersielle sugerør i statskassen. Det vil Bærums innbyggere tjene på.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.