For KS og kommunene er det aller viktigste at barna skal ha gode barnehager, med et godt pedagogisk tilbud, trygghet for foreldre og en god og utviklende arbeidsplass for alle ansatte.

Les Utdanningsforbundets innlegg her: Arbeidstid i Asker-barnehagene

Utdanningsforbundet brøt, som eneste fagforbund, forhandlingene om en avtale som blant annet regulerer arbeidstiden. KS ønsker i likhet med de andre fagforbundene å forlenge avtalen.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

I avtalen er det, i tillegg til felles planleggingsdager, satt av minimum fire timer i gjennomsnitt per uke til planleggingstid for barnehagelærerne. Det er mulig å bruke mer hvis barnehagen mener at det er riktig. Bruken av tiden skal drøftes med de ansatte, den kan benyttes kollektivt eller individuelt, og styrer har et overordnet ansvar.

Det mener KS er et viktig prinsipp, fordi pedagogene er en ressurs både for barna og for samarbeidet med de øvrige ansatte. Og barnehagene er forskjellige. Noen er små og andre svært store. Derfor er det viktig at det er barnehagens behov som legges til grunn.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Utdanningsforbundet krever at minst seks timer per uke av arbeidstiden skal avsettes til barnehagelærerne. Fire timer som den enkelte skal disponere fritt, og to timer til samarbeid kun mellom barnehagelærerne.

KS mener at det ikke gir barnehagelæreren mer tid til å ivareta barna og den enkeltes behov, og at det kan frata øvrige personale viktig tid til samarbeid med sine nærmeste kolleger.

KS har tillit til at styrer, sammen med barnehagelærerne og andre faggrupper, organiserer slik at det både blir tid til planlegging og samarbeid innenfor rammene av dagens avtale.