Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Barnehage uten profitt

Bærum SV ønsker en større andel kommunale barnehager, skriver artikkelforfatterne.

Foto: TRINE JØDAL

SV ønsker ikke kommersielle barnehager. Motargumentene til høyresiden er at både foreldre og barn er veldig fornøyde med barnehagen de går i og at det er bra med valgfrihet.

Bærum SV er veldig opptatt av at alle barna trives i barnehagen de går i uansett hvem som driver den. Alle voksne som jobber i barnehagene våre, vil det beste for barna. Mangeårig erfaring tilsier at det foregår positiv og utviklende virksomhet i alle barnehager. Selv om nyere forskning fra GoBaN undersøkelsen, referert i Aftenposten 16. juli, også viser at norske barnehager kan bli bedre.

I Bærum er bare litt over 33 prosent av barnehagene våre kommunale. Av de andre barnehagene er største delen private og kommersielle, vi har også noen ideelle barnehager. Bærum SV ønsker en større andel av kommunale barnehager som sikrer de ansatte gode arbeidsvilkår og hvor kommunen har mulighet til å sikre god kvalitet i det pedagogiske tilbudet.

Vi vet at i mange kommersielle barnehager får ikke de ansatte riktig lønn og pensjon. Lønnsnivået i barnehagesektoren i Bærum, på generell basis er bedre i de kommunale barnehagene enn i de private barnehagene for pedagogisk personale.

Derfor spiller det en stor rolle hvem som driver barnehagene i kommunen. Kommersielle tjenester skal levere gode tall på bunnlinja. Når inntekten er fast, er det utgiftene det dermed må leveres på. I barnehagesektoren er ca. 80 prosent av driftskostnadene lønns – og pensjonskostnader. Vi vet fra forskning at de kommersielle aktører i gjennomsnitt har lavere bemanning, med lavere formalkompetanse enn de kommunale og ideelle barnehagene. Bærum SV mener at nok og riktig bemanning er essensielt for en god barnehage og barndom for barna våre. Derfor truer profittmotiv kvaliteten på tjenesten.

Barna har det bra nok i de kommersielle barnehagene. Det er de ansattes lønns – og arbeidsvilkår pengene spares på. Alle barnehager har rett på likt tilskudd fra stat og kommune, så det er de ansattes lønn og pensjon som går i eiernes lommer. Kommersielle barnehageeiere går ut over de ansatte. Bærum SV er opptatt av de tjenestene som kommunen tilbyr gis med ryddige arbeidsforhold til alle ansatte!

Vi mener at barnehagedrift derfor et offentlig ansvar. Kommunen må bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver, og vi vil blant annet jobbe aktivt for å rekruttere menn i kommunens barnehager. Vi ønsker at alle nye barnehager som skal bygges skal være kommunale.

Bærum SV vil jobbe for en profittfri velferd. Foreldrenes og fellesskapets penger skal komme barna i barnehagen til gode, ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere. Hver eneste krone foreldre betaler til barnehagen, skal gå til barna og ikke til eierne.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.