Den ser ikke ut til å være i bruk til noe som helst og må egne seg ypperlig til tennishall.

Les også: Naboer fortviler - politikerne vil ha tennishall på grøntområde

Lenger innover i veien langs Lysakerelva ligger noen store stygge lagerhaller mye nærmere elva, og disse er langt mer skjemmende når man vandrer der.

Jeg kan vanskelig se at en moderne tennishall vil være til særlig sjenanse i forhold til disse.

Argumentene om nærområde for fotball og skøyter kan neppe være særlig tungtveiende med Fossum idrettspark som nærmeste nabo.

Det er kort vei til mer eller mindre uberørt natur overalt i nærheten.

Jeg har merket meg at Fossum IF ønsker fortgang i planprosessen i kommunen med tanke på utvikling av idrettsanlegget.

Her er det sikkert også noen som vil protestere. Smiejordet er jo for noen blitt en hellig ku, jeg har sett at Venstre har påstått at det dyrkes brødkorn der.

Jeg ville tippe at det kornet som dyrkes der går til dyrefôr, da det høres lite sannsynlig ut at det der kan dyrkes hvete, som jo generelt er en problematisk kornsort å få skikkelig egnet brødkorn av i Norge.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Selv har jeg aldri spilt tennis eller har tenkt å begynne med det, og har således ingen personlig interesse av eller tilknytning til dette prosjektet.