Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bare første skritt i riktig retning

Det er nå kommet direkte bussrute mellom Hyggen på Hurum-halvøya og Asker sentrum.

FOTO: KARL BRAANAAS

Ruter la nylig fram sitt nye ruteopplegg for Asker. Her gjøres det endringer som bedre binder sammen den nye storkommunen. Men ennå står det igjen mye før ruteopplegget i Asker er et attraktivt alternativ til bruk av privatbil. For å få til dette er det viktig at en virkelig klarer å binde sammen buss, tog og båt på en god måte. Flaskehalser er særlig bussfremkommelighet i rushtiden på Røykenveien, Slemmestadveien og rundt Asker sentrum, for lav frekvens på Spikkestadbanen og for få båtavganger til Oslo fra Vollen og Slemmestad, og at Sætre ikke i det hele tatt har et båttilbud.

En åpenbar mangel i det nye ruteopplegget er at en ikke har klart å utnytte bedre de store investeringer som er gjort rundt Heggedal stasjon. Heggedal har både gjennom disse investeringene, og ved sin beliggenhet, muligheter til å bli et mye viktigere transportknutepunkt enn det er i dag, med både jernbane, veiforbindelser i ulike retninger og kort vei ned til fjorden ved Vollen. Parkeringskapasiteten ved Heggedal er stor, og er i dag på langt nær fullt utnyttet.

Et første skritt i denne retning vil være å opprette en direkte bussrute fra Heggedal stasjon til Lensmannslia tett ved Asker stasjon. Det vil ta en god del år før nye vekslingsspor er bygget ved Asker stasjon, og dermed muligheter for hyppige direkte togavganger Spikkestad – Asker - Oslo mer enn to ganger i timen. I tillegg har det vært ustabil drift på Spikkestadbanen. 

I realiteten betyr dette at det ikke er særlig attraktivt for mange å satse på å bruke Spikkestad-banen for å komme på jobb i retning Asker – Oslo. Dersom det ble satt opp slike direkte busser (ikke via Blakstad) i tidsrommet mellom de nåværende halvtimesavgangene for togene, ville det både være fire avganger i timen fra Heggedal, og samtidig gi en ny sikkerhet for reisende ved problemer i avviklingen av togene. Folk langs Røykenveien mellom Heggedal og Asker vil på denne måten endelig få en direkte bussforbindelse som de mangler i dag.

Da jeg i forrige valgperiode satt for AP i hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, fremmet jeg forslag om en slik direkte bussrute. Jeg oppfattet at Ruter i hvert fall ikke var avvisende til en slik tanke, og ble derfor skuffet da dette ikke kom med i det nye ruteopplegg. Jeg håper imidlertid at denne tanken blir tatt opp på nytt i den videre utviklingen av rutenettet i Asker, eventuelt i første omgang som et rushtidsopplegg.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.