Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bare delvis klimaklok

Som innbygger i et boligfelt utenfor de prioriterte vekstområdene vil jeg rette oppmerksomheten mot klimasatsing og gjennomførbarhet i mitt eget og tilsvarende nærmiljøer.

Dette er store, folkerike områder som kjennetegnes ved en blanding av forskjellige bebyggelsestyper. Høyt innslag av grøntområder og jordbruksareal gjør at helhetsinntrykket er landlig.

I de prioriterte vekstområdene Lysaker, Sandvika, Bekkestua og Høvik er klimastrategi en del av konseptet. Utgangspunktet er eksisterende kommunikasjonsårer, primært fossilfrie, i kombinasjon med allerede etablerte tettstedsfunksjoner.

Høykonsentrert bebyggelse, velfungerende offentlig kommunikasjon og gangavstand til sentralt plasserte skoler og barnehager legger til rette for et hverdagsliv uten bil.

Dette er bra, men langt fra nok. Hva med strategi og virkemidler i eksisterende bomiljøer utenfor prioriterte vekstområder?

I areal er dette størstedelen av det bebygde Bærum og utviklingen her vil prege hverdagen for svært mange. Deres livsførsel kan bli avgjørende for om Bærum når sine klimamål.

Kommunens styringsdokumenter gir få svar, ut over gang- og sykkelsatsing og utvidet kollektivtilbud. Mulighetene som ligger i strukturelle plangrep er ikke utredet.

Samtidig erklærer fylkeskommuner over hele landet klimakrise. Vi må innse at tidene har forandret seg. Fra nå av går klimahensyn foran.

Bærum kommer ikke i mål uten å bli klimasmart i hele kommunen.

Det trengs et krafttak for områder med landlig preg. For å komme i gang er det nødvendig med et kritisk blikk på gjeldende styringsverktøy. Er de fremdeles hensiktsmessige og tilstrekkelige?

Kommunen er ikke bundet til å gjennomføre vedtak som kan være i konflikt med klimamålene, – tvert imot; Den er forpliktet til å forhindre det. Ugunstige tiltak må identifiseres, utredes på nytt og om nødvendig stoppes.

Barnefamilienes situasjon er spesielt godt egnet til å kontrollere realismen i lokalt tilpassede virkemidler. Suksessfaktorer er gangavstand etter flytskjemaet hjem – skole /barnehage – kollektivtransport – arbeidssted.

I tillegg må tiden som går med til fots eller på sykkel stå i rimelig forhold til disponibel tid til annet samvær. Det er et tankekors at skoler og barnehager slås sammen til større enheter uten snev av bekymring for at økte avstander kan gi varig baksmell på klimaregnskapet.

Kanskje må relativt ferske styringsdokumenter skrinlegges, fordi tiltak som virker sammen på tvers av sektorer kan vise seg å være det som virkelig monner?

Bærum kommer ikke i mål uten å bli klimasmart i hele kommunen. Det haster med stedstilpassede virkemidler som sikrer bærekraftige lokalsamfunn utenfor vekstområdene.

I et valgår gjelder det å finne ut hvem vi skal stemme på.

Alle partier inviteres til å komme på banen og fortelle oss hvordan folkerike, landlige deler av Bærum raskest mulig kan komme på forsvarlig nivå i klimapolitikken, – med virkemidler som forener visjon og praktisk gjennomførbarhet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.