Bane Nor planlegger at store deler av Ringeriksbanen drives fra området Tanum og Jong.

Det er ufattelig at Bærum kommune aksepterer at beboerne på et så tett befolket område blir negativt berørt av omfattende anleggsområder, støy over tillatte grenseverdier og forringelse av lokalmiljøet i opptil 12 år.

Les også: En bedre Bergensbane

Les også: Skeptisk til støv og avrenning fra bane

Les også: Vil stoppe E16 og Ringeriksbanen

Nå må Bærum kommune våkne og ta våre og våre barns sikkerhet, helse og oppvekstvilkår på alvor.

At kommunen aksepterer Bane Nors intensjon om hovedanleggsområde på Jongsjordet, midt mellom en ungdomsskole, to idrettsanlegg og tre barnehager – kloss innpå boligområder med flere hundre barn – er ufattelig.

Vi forstår Bane Nor. Dette er et fint og flatt område som har vært benyttet tidligere ved bygging av Askerbanen, og det er derfor lettvint å ikke tenke andre tanker enn å slå seg ned på Jongsjordet.

Det står neppe høyt på agendaen hos Bane Nor å tenke på folks ve og vel i sine utbyggingsplaner: Money talks!

I vår høringsuttalelse til Bane Nors planforslag har vi bedt om at bruken av Jongsjordet begrenses til byggingen av planlagt rømningstunnel. Vi har også pekt på gode alternativer i mindre befolkede deler av Bærum for annen anleggsvirksomhet.

Det er umulig å avvikle anleggstrafikk og massetransport på Tanumveien og Slependveien på en sikker måte. Noen hundre barn skal hver dag til Bjørnegård skole, andre yngre skolebarn skal krysse Slependveien eller Tanumveien på vei til Jong eller Tanum skole, og mange skal til Jardars idrettsanlegg eller Combihallen.

Det er «ingen tiltak i verden» som kan hindre ett eller to av disse barna fra å havne under en lastebil i løpet av en tiårs anleggsperiode. Barn er barn, de er uforutsigbare og impulsive.

Det er for øvrig ikke Bane Nor: De har allerede fraskrevet seg ansvaret for trafikksikkerheten og skyver det over på sine entreprenører og Statens vegvesen.

Og Bærum kommune er tilskuer. Dersom det skulle skje en stille kollisjon mellom en lastebil og et skolebarn, er det ikke bare leiesjåføren som sitter med blod på hendene.

Vi har gjentatte ganger forsøkt å komme i dialog med Bane Nor for å hjelpe dem til å bygge ut Ringeriksbanen med minst mulig fotavtrykk og risiko, men de vet visst best selv. En kommentar vi har fått er at «man må knuse noen egg» ...

Bærum kommune har i sin høringsuttalelse sagt at støy må begrenses og trafikksikkerheten må ivaretas. Dette er bra, men ikke godt nok.

Bærum kommune må kjenne sin besøkelsestid og ha fokus på lokalmiljøets behov i planarbeidene. Kommunen er fratatt ansvaret for planarbeidene i den statlige planen, men ikke rollen og ansvaret for å ivareta egne innbyggere.

Bane Nor og Kommunal- og moderniseringsdepartementet må få beskjed fra en stemme som høres. Vi må kunne stole på at våre folkevalgte står opp og ivaretar kommunens beboere!

Nabogruppen Vestre Jong har i løpet av kort tid fått nærmere 400 underskrifter på «Min Sak» angående planlagt riggområde på Jongsjordet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Så Bærum kommune, vi ber dere: Hør oss! Snakk med oss! Ta oss på alvor! Skal ikke de folkevalgte representere beboerne?