Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bandy prioriteres i Bærum

– Bane med grusdekke er fullfinansiert. Merkostnaden med betongdekket på 1,5 millioner kroner må Stabæk finansiere selv, men det finnes muligheter for å søke midler, skriver innsenderen.

– Bane med grusdekke er fullfinansiert. Merkostnaden med betongdekket på 1,5 millioner kroner må Stabæk finansiere selv, men det finnes muligheter for å søke midler, skriver innsenderen.

Foto: TRINE JØDAL

Bærum er en bandykommune, og det skal vi fortsette å være.

Jeg ble meget overrasket over Lars Johansons påstand i Budstikka 30. april om at bandyen i Bærum har vært nedprioritert og underutviklet.

Fra politisk hold har vi løftet kunstisbane på Hosle fra uprioritert plass til prioritert plass i inneværende periode. Banen står ferdig før jul og blir i hovedsak finansiert med offentlige midler, selv om Øvrevoll Hosle IL også bidrar betydelig. 

I år rehabiliteres Stabekkbanen, og politikerne fra Høyre og Frp i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur har hele tiden vært tydelige på at kommunens arbeider med ny hovedledning for vann og avløp måtte gjøres i den perioden banen ikke brukes til bandy. Det har alle partier sluttet seg til. 

Ved juletider ble det klart at arbeidene skulle gjøres inneværende vår og sommer, ikke 2022 som tidligere meddelt. Fremskynding av prosjekter pleier å utløse glede, men Stabæk IF fikk da mindre tid til å reise nødvendig egenkapital til sin del av prosjektet, som var et ønske om å rehabilitere kunstisbanen med nye kjølerør, rette opp svankene og legge nytt dekke på toppen.

Det var ikke tvingende nødvendig, man kunne la vann og avløp i kommunen sette banen i stand igjen. Men når et anlegg er over 20 år og både Stabæk, Bærum Idrettsråd og Bærum kommune mener det er fornuftig å rehabilitere banen og maskinhuset, har dette fått politisk tilslutning og vært prioritert på kommunens anleggsplan i flere år.

Det er blitt noen ukers utsettelse på grunn av innreisebestemmelsene under pandemien, men vi har fått opplyst at det er godt håp om å ta igjen forsinkelsen. I mellomtiden må Stabæk innhente tilbud på den delen av jobben som de skal stå for. 

Det har vært en diskusjon om valg av toppdekke. Det var tenkt med grus, men nylig har Stabæk ønsket betongdekke. Det kan virke fornuftig med tanke på sommerbruk, energi og vannforbruk, men har ikke hatt noen finansieringsplan. 

Alternativet med grusdekke på toppen har et kostnadsestimat på 14,2 millioner kroner inkludert usikkerhetsmargin, hvorav det offentlige dekker 11,3 millioner (spillemidler, kommunale midler og merverdiavgiftskompensasjon). Stabæk har 0,5 million i egenkapital, gjør dugnad for 0,2 million og låner 1,4 millioner. 

Bærum kan være stolte av det vi gjør for bandysporten.

Stabæk har flere prosjekter på Plassen som ny kuldesentral i maskinhuset og ny nærmiljøbane de neste årene. Bærum kommune er villig til å låne Stabæk mellomlegget, så bane med grusdekke er fullfinansiert nå.

– I løpet av året blir det trolig også vurdert planer for bandyhall på Hauger, skriver Dag Egil Strømme (H).

– I løpet av året blir det trolig også vurdert planer for bandyhall på Hauger, skriver Dag Egil Strømme (H).

Foto: KARL BRAANAAS

Når det gjelder ønsket om å åpne senhøstes, har det vært nevnt fra både kommunen og Bærum Idrettsråd at banen bør trykkstabiliseres en vinter. Det har særlig vært uttrykt skepsis over planene om å legge betongdekke i år. Merkostnaden med betongdekket på 1,5 millioner kroner må Stabæk finansiere selv, men det finnes muligheter for å søke midler.

Når vi kommer til november, håper jeg at både Høvik, Hauger, Snarøya, Øvrevoll Hosle IL og Stabæk har hjemmebaner med gode isforhold, og at vi har vi bedret anleggsdekningen fra vinteren 20/21. I løpet av året blir det trolig også vurdert planer for bandyhall på Hauger.

Når det gjelder plass for uorganiserte, så legges det opp til nærmiljøbaner i tilknytning til eksisterende kunstisbaner flere steder. Det legges også vekt på å vanne opp cirka 30 steder i Bærum når temperaturen tilsier det.

Bærum kan være stolte av det vi gjør for bandysporten.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.