Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ballerud blir ikke preget av blokker

– Nå skal planutvalget si sitt og behandle ferdig Ballerud-saken. Det trengs fortsatt noen forbedringer, men vi er på rett spor, skriver Elisabeth Gjølme (nummer to fra venstre), nestleder i utvalget. Her utvalget under en befaring i området forrige uke.

– Nå skal planutvalget si sitt og behandle ferdig Ballerud-saken. Det trengs fortsatt noen forbedringer, men vi er på rett spor, skriver Elisabeth Gjølme (nummer to fra venstre), nestleder i utvalget. Her utvalget under en befaring i området forrige uke.

Foto: KNUT BJERKE

Vi ser konturene av et flott «nye Ballerud».

Gry Thune Young, leder av Bekkestua vel, kommenterer Ballerud-utbyggingen i et innlegg i Budstikka 8. desember. Her fremkommer en rekke feil som vi har behov for å korrigere.

Saken ligger for tiden i planutvalget til behandling og skal nå ut på offentlig høring før endelig planforslag skal behandles og i tur og orden sendes videre til formannskap eller kommunestyret.

Thune Young er skeptisk til utbyggingen på Ballerud. Det er hennes fulle rett. Men det bildet som tegnes av «nye Ballerud» er ikke korrekt. 

Skepsisen til høye blokker i dette området er noe Høyre deler. Vi vil i hovedsak at småhus og ikke blokker skal prege området.

– Mange har vært opptatt av Ballerud golf. Det er også Høyre – i motsetning til eier av golfbanen. Vi ønsker å legge til rette for at det fortsatt kan spilles golf på Ballerud i årene fremover. Vi kan ikke tvinge grunneier til å drive golf, men vi kan sikre at et areal er avsatt til golf eller forblir grøntareal for fremtiden, skriver Elisabeth Gjølme.

– Mange har vært opptatt av Ballerud golf. Det er også Høyre – i motsetning til eier av golfbanen. Vi ønsker å legge til rette for at det fortsatt kan spilles golf på Ballerud i årene fremover. Vi kan ikke tvinge grunneier til å drive golf, men vi kan sikre at et areal er avsatt til golf eller forblir grøntareal for fremtiden, skriver Elisabeth Gjølme.

Foto: KNUT BJERKE

Det er ikke riktig når Thune Young skriver at det skal bygges flere fireetasjes blokker. Det blir flere rekkehus/småhus enn lavblokker/townhouse, og de blir inntil tre etasjer. Ingen blokker blir fire etasjer.

Fra første gang vi ble presentert for utbyggingsplanene og frem til de planene som nå foreligger, er antall boliger tatt ned, og nær halvert. Vi har gått fra nærmere 400 til nå cirka 200 boenheter. Det sier sitt.

Ballerud-området ligger sentralt i Bærum nær Bekkestua. Bekkestua Sør er et annet planlagt utbyggingsområde.

Ballerud-området ligger sentralt i Bærum nær Bekkestua. Bekkestua Sør er et annet planlagt utbyggingsområde.

Vi tror Ballerud vil bli et fint og attraktivt boområde midt i Bærum og som vil bære preg av lav bebyggelse og store grøntarealer.

Grøntstrukturen i området vil utgjøre 63.000 kvadratmeter, mens boligdelen utgjør 25.400 kvadratmeter. Et stort grøntområde nordøst for skolen blir offentlig friområde.

Og så blir det parsellhager, grøntkorridorer, bekkeåpning og sykkelsti. For å styrke grøntpreget og den historiske tilknytningen, vil Høyre støtte at Kleven gård og flere av de gamle bygningene blir bevart.

Jeg er enig med Thune Young i at Bekkestua vil ha et helt annet preg med ny og urban bebyggelse.

Mange liker det nye uttrykket Bekkestua får, og ønsker seg dit. Etterspørselen etter boliger der er svært høy.

Og så er det vel slik at eneboliger selges og frigjøres i nærområdet slik at nye beboere kan flytte nettopp til Bekkestua-området.

Høyre har lyttet til de ulike stemmene i diskusjonen rundt Ballerud. Også her har vi forsøkt å finne en god balanse mellom de ulike synspunktene. Og så langt det er mulig lyttet til synspunkter og tatt dem med i den politiske behandlingen.

Mange har vært opptatt av Ballerud golf. Det er også Høyre – i motsetning til eier av golfbanen. Vi ønsker å legge til rette for at det fortsatt kan spilles golf på Ballerud i årene fremover. Vi kan ikke tvinge grunneier til å drive golf, men vi kan sikre at et areal er avsatt til golf eller forblir grøntareal for fremtiden.

Thune Young er opptatt av folkehelsen. Det er selvsagt også vi i Høyre. Derfor vil vi få et område som innbyr til aktivitet, i langt større grad enn det området hvor gartneriet ligger brakk i dag.

Ellers må jeg minne om at vi som bor i Bærum, er privilegerte. Det er sjelden mer enn noen få minutter med bil eller buss før vi møter naturen, enten turen går til marka eller kysten.

Nå skal planutvalget si sitt og behandle ferdig Ballerud-saken. Det trengs fortsatt noen forbedringer, men vi er på rett spor.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.