Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærumsskolen trenger flere menn

Terje Hegge (H) påpeker viktigheten av at små skolebarn bør møte både mannlige og kvinnelige lærere.

FOTO: KARL BRAANAAS

Over tid har det blitt stadig flere kvinnelige lærere i skolen, mens andelen menn har sunket i alle kategorier av lærere, ikke bare på de laveste alderstrinnene. Det er grunn til bekymring når så få menn vil bli lærere for våre minste. Det viktigste er ikke nødvendigvis lærerens kjønn, men hvorvidt han eller hun er dyktig. Like fullt er det et problem at kun en av fire lærere på Bærums skoler er menn og lavest er andelen på barnetrinnet.

Små barn bør møte både mannlige og kvinnelige lærere. Ikke bare fordi det vil påvirke skoleresultatene, for sammenheng mellom elevenes prestasjoner og lærerens kjønn er det usikkerhet om. Men læreren er langt mer enn en ren prestasjonsfremmer.

Et perspektiv er argumentet om at mannlige lærere fungerer som positive forbilder for elever og spesielt for gutter, i en bredere betydning enn utbytte for faglig læring.

Ulike varianter av dette perspektivet er mye brukt i forskningen på rekruttering til menn i skolen. Flere studier har vist at å ha representanter fra begge kjønn som lærere har flere positive effekter for elevene. Det hevdes for eksempel at mannlige lærere vil kunne bidra positivt i kommunikasjon med og i sosialisering av gutter.

Barna trenger forbilder av begge kjønn. Det vil påvirke barnas syn på både skolen og samfunnet for øvrig om det i all hovedsak er kvinner som står for undervisningen de første skoleårene. Flere mannlige lærere for de minste vil gi en bedre skole, fordi det i større grad reflekterer det samfunnet barna utdannes til å leve i. Bærum Høyre gikk til valg med et mål om 40 prosent andel menn på grunnskolene i Bærum. Det er et ambisiøst mål. Det gleder meg derfor stort at hovedutvalg for barn- og unge i Bærum på sitt møte den 19. november enstemmig vedtok å be kommunedirektøren fremme sak om hvordan skolene i Bærum kan styrke rekrutteringen av menn og jobbe mot et mål om 40 prosent mannlige lærere i barneskolen og barnehagene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.