Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærums spesielle ansvar

– Høyres Morten Skauge og Elisabeth H. Gjølme hevder at vekst er nødvendig for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi. Politikerne snakker stadig om et bærekraftig samfunn, men stadig vekst er ikke forenlig med det, skriver innsenderen.

– Høyres Morten Skauge og Elisabeth H. Gjølme hevder at vekst er nødvendig for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi. Politikerne snakker stadig om et bærekraftig samfunn, men stadig vekst er ikke forenlig med det, skriver innsenderen.

FOTO: PRIVAT

Bærum har et særlig ansvar for naturmangfold.

Høyres Morten Skauge og Elisabeth H. Gjølme skriver innledningsvis i sitt debattinnlegg i Budstikka 22. april («Høyt og lavt i Bærum») at det er bra med debatt om arealpolitikken i Bærum. 

Her slenger vi i Naturvernforbundet oss på med noen kommentarer til deres innlegg.

I deres innlegg står det at Bærum trenger nye boliger både til nåværende og fremtidige innbyggere. Men Høyre ønsker samtidig både vekst og vern – i god balanse. 

Det er da vi spør: Hva er verdt å verne i Bærum? Mer om det nedenfor.

De nevner at med en vedtatt årlig utbyggingstakt på 700–750 boliger blir det om lag 166.000 innbyggere i Bærum i 2040. Vi regner med at i dette tallet er dagens hovedutbyggingsområder ferdig eller nesten ferdig utbygd. 

Finn Otto Kvillum (90) er mangeårig aktiv i ulike verv i Naturvernforbundet i Bærum.

Finn Otto Kvillum (90) er mangeårig aktiv i ulike verv i Naturvernforbundet i Bærum.

Avtjerna ligger deretter inne som et mulig fremtidig utbyggingsområde, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet går imot boliger der fordi det blir en boligsatellitt.

Skauge og Gjølme hevder at vekst er nødvendig for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi. Om denne tankegangen videreføres, så må jo det bety at boligbyggingen i Bærum må fortsette og fortsette i et betydelig omfang etter at 166.000 er nådd. 

Dette betyr et perpetuum mobile (evighetsmaskin) for boligbyggingen i Bærum. Politikerne snakker stadig om et bærekraftig samfunn, men stadig vekst er ikke forenlig med det. Vi mener derfor at boligbyggingen i Bærum må trappes gradvis ned. Da vil det også bli lettere å hanskes med kommuneøkonomien.

Politikerne snakker stadig om et bærekraftig samfunn, men stadig vekst er ikke forenlig med det.

Høyre vil ikke at Bærum skal utvikle seg til en drabantby, men heller legge til rette for nye småhusområder. I den forbindelse nevnes Bekkestua sør og Ballerud. 

Men hvor i Bærum skal så fremtidige småhusområder ligge? Vi mener for øvrig at Ballerud må bevares som et grøntområde. Dette vil oppfylle kommunens bestemmelser om at sammenhengende grøntdrag og grønne lunger skal ivaretas og styrkes. Ballerud som grøntområde vil være et godt eksempel på styrkingen av grøntdraget gjennom Bærum.

Bærum har noe av Norges rikeste naturmangfold. 80 prosent av artene i landet finnes i vår kommune. Grunnen er at fjell og jordsmonn er kalkholdig, kombinert med et gunstig klima. 

En rekke områder har et naturmangfold som er nasjonalt, regionalt eller lokalt viktige. Disse ligger inne i kommunens kartdatabase og skal ikke bygges ned ifølge arealbestemmelsene.

I Bærum finnes det blåveis mange steder. Denne blomsten er en indikatorart for den kalkholdige grunnen. Den viser at hele eller nær hele Bærum har et rikt naturmangfold. I et nasjonalt perspektiv har derfor Bærum et særlig ansvar for å ta vare på sitt naturmangfold.

Som nevnt er vi av den oppfatning at Bærum gradvis må trappe ned boligbyggingen. Det vil tjene økonomien på sikt og det viktigste av alt, det vil spare kommunens rike naturmangfold.

Forresten, kan det være riktig at Bærum bidrar til å tømme distriktene i Norge for bosettere?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.