Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærums kyststi under press

Den blå streken viser dagens kyststi i Bærum. Mye av den går et godt stykke unna sjøen. – Målet er at Bærum gjennom god kontakt og konstruktive forhandlinger med grunneiere kan få en kontinuerlig kyststi, skriver innsenderne.

Den blå streken viser dagens kyststi i Bærum. Mye av den går et godt stykke unna sjøen. – Målet er at Bærum gjennom god kontakt og konstruktive forhandlinger med grunneiere kan få en kontinuerlig kyststi, skriver innsenderne.

ILLUSTRASJON: BÆRUM KOMMUNE

I Budstikkas lederartikkel 24. juni fortelles det om i størrelsesorden 2.000 ulovlige tiltak i egen strandsone i Asker kommune. 

Felles for svært mange av disse er at de sperrer eller begrenser allmennhetens rettmessige tilgang til strandsonen. Det står bedre til i Bærum, men det er likevel en rekke situasjoner også i Bærum som det må ryddes opp i.

Plan- og bygningslovens byggeforbud og friluftslovens ferdselsrett gir kommunene et solid grunnlag for å opprette kyststier i strandsonen. Selv om eiendommene i strandsonen er private, har allmennheten rett til å gå der så lenge tilgangen ikke er til «utilbørlig fortrengsel for grunneiere», slik friluftsloven peker på. 

I en sak i Høyesterett i 2012 om kyststi på Nesodden gjorde dommeren blant annet følgende vurdering i sin oppsummering: 

«Normen «utilbørlig fortrengsel» i friluftsloven § 1a er streng. Tilgang til strandsonen er et knapphetsgode, særlig i nedbygde områder, og grunneierne må her finne seg i å få allmennheten tett inn på seg. I Oslofjordområdet må normen være spesielt streng, og ganske særlig i indre del av Oslofjorden hvor utnyttelsesgraden er spesielt høy.»

– Som alle andre kommuner langs Oslofjorden har Bærum et eget ansvar for å utvikle en sammenhengende kyststi i hele sin kommune, skriver Jan Wiese i Bærum Rødt.

– Som alle andre kommuner langs Oslofjorden har Bærum et eget ansvar for å utvikle en sammenhengende kyststi i hele sin kommune, skriver Jan Wiese i Bærum Rødt.

Foto: EVA GROVEN

Regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» ble lagt frem i mars i år. Planen vil prioritere innsatsområder som bidrar til å nå målsettingene om at «Allmennhetens tilgang til strandsonen skal bedres, områder som er viktige for friluftsliv skal fremstå som attraktive, samt at friluftslivsområdene skal bli brukt av alle befolkningsgrupper.»

Stier og turveier er den suverent viktigste aktivitetsarenaen for folk flest. Som alle andre kommuner langs Oslofjorden har Bærum et eget ansvar for å utvikle en sammenhengende kyststi i hele sin kommune. 

Bærum kommunes administrasjon har imidlertid ikke et godt grunnlag i form av politiske vedtak, mandat eller ressurser til å videreutvikle kyststien. Dette er bakgrunnen for en interpellasjon fra partiet Rødt om en ny sak til kommunestyret om kyststien høsten 2021, noe som formannskapet i Bærum sluttet seg til.

Hvorfor er kyststien så viktig for Bærums befolkning?

Det bor mange mennesker i Bærum, strandsonen mot fjorden er kort og en stor del av strandsonen er naturlig nok belagt med båtplasser. Det er grunn til å tro at dagens kommunestyre, planutvalg og hovedutvalg for miljø, idrett og kultur vil tenke annerledes om kyststi og adgang til strandsonen enn Bærums politikere gjorde i perioden 2003–2007. 

Den gang ble en godt utredet sak fra rådmannen om å videreutvikle kyststien fra Sarbuvollen til Strand nedstemt i plan- og miljøutvalget. Saken gjaldt en strekning på cirka 900 meter, som ville ha knyttet Strandparken til en sammenhengende kyststi fra Sandvika.

Målet er at Bærum kommune gjennom god kontakt og konstruktive forhandlinger med grunneiere kan få en kontinuerlig kyststi. Slik kan også grunneiere i strandsonen bidra i det viktige arbeidet med god trivsel og god helse for Bærums innbyggere.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.