Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærums befolkning fortjener bedre

Lege Rolf Stavnem skriver at det har vært smertefullt å lese om de mange korona-dødsfallene på Vallerhjemmet. 

FOTO: EVA GROVEN

Covid-19 har hatt fatale konsekvenser, fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Under denne pandemien er det de mest sårbare enkeltmenneskene som er blitt hardest rammet.

På Vallerhjemmet er det totalt 13 mennesker som har dødd av Covid-19. Beboerne og deres pårørende har opplevd stor avmakt, fortvilelse og sorg i møte med et helsevesen som ikke er i stand til å ivareta forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Forsvarlig helsehjelp har ikke blitt gitt, når så mange har lidd.

Grunnen til dette er at de ansatte har blitt pålagt en uhåndterlig arbeidsmengde; utsatt for lav bemanning og manglende kompetanse. Her har arbeidsgiver, altså Bærum kommune et «sørge for ansvar». De plikter å legge til rette for at de ansatte kan ivareta forsvarlighetskravet i bl.a. helsepersonelloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Her har den administrative ledelsen, sviktet fullstendig. Ledelsen har vært svært mangelfull, lite transparent og de har skapt en fryktkultur, som har ført til at ansatte gruer seg til å gå på jobb. Likeledes hadde ikke kommunen en god nok pandemiplan eller overordnet kontroll over situasjonen. Det ble for eksempel ikke tatt høyde for at ansatte ble satt i karantene i pandemiplanen som forelå.

Ansvaret ble overlatt til den enkelte institusjon. Den administrative ledelsen har ikke utført oppgavene de er pålagt eller overholdt ansvaret de er satt til å forvalte. Denne ansvarsfraskrivelsen er også svært synlig i saken om hjemmesykepleien, der Svarverud uttaler seg om at det ikke skal bevilges flere midler, men at tjenesten skal effektiviseres. Dette hos allerede overarbeidede pleiere. Vedrørende Hospice Stabekk har kommunikasjon og nærledelse vært fraværende og skapt et meget dårlig arbeidsmiljø, og det ble sett en signifikant økning i sykemeldinger pga. arbeidsrelatert stress.

Som lege og medmenneske har det vært smertefullt å lese om situasjonen som preger helse- og omsorgstjenestene i Bærum kommune. Bærums befolkning fortjener bedre! Man skal være forsiktig med å finne syndebukker, men den administrative ledelsen i Bærum kommune, over tjenesteledernivå, må stilles til ansvar. Mange ansatte opplever nå at pasienter og pårørende ikke har tillit til helsehjelpen som ytes. At administrasjonen bevilger seg en «godtgjørelse» på inntil 70.000 kr for ekstraarbeid under pandemien er hårreisende. Når det er de som «jobber på gulvet» som har fått den faktiske belastningen og vært eksponert for smitte og store etiske dilemma.

En ekstern granskning er nødvendig snarest mulig for at pasienters, pårørendes og de ansattes tillit gjenopprettes til ledelsen, og helse- og omsorgstjenestene som ytes i Bærum kommune. Det må også påpekes at Bærum kommune kommer svært dårlig ut i kommunebarometeret for 2019. Pleie- og omsorgssektoren var Bærum kommunes plassering nr. 355 av 422 kommuner.

På grunnen av sakens alvor bør det også holdes en åpen høring, der alle seks ledelsesnivåene i Bærum kommune er representert.

Nå må den administrative ledelsen i kommunen bli stilt til ansvar, og pasienter, pårørende og ansatte må bli tatt på alvor.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.