Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærum trenger Hospice Stabekk

Ingerid Havig fronter ansatte på Hospice Stabekk som er urolige for arbeidssituasjonen på hospicet.

FOTO KARL BRAANAAS

Hospice Stabekk har i mange år vært et godt sted å være for pasienter med langt kommen kreft eller andre alvorlige sykdommer.

 Der har de fått individuell oppfølging, god pleie og helhetlig omsorg i de siste leveukene. De har fått god smertelindring og har opplevd å bli sett og møtt på sine behov av velkvalifiserte og dedikerte kreftsykepleiere og andre helsearbeidere.

Vi i Bærum kommune er svært heldige som har et slikt hospice, og det er viktig at dette gode tilbudet opprettholdes. Dessverre har det vært mange utfordringer ved Hospice Stabekk (HS) den siste tiden. Det har skjedd forandringer både med hensyn på drift og ledelse det siste året. Pasientgruppen har også endret seg. Tidligere var det et større skille mellom hospiceplassene og sykehjemsplassene, men dette ble forandret etter sammenslåingen fra juni-19 til Stabekk bo- og behandlingssenter. 

Hospiceplassene er dobbelt så dyre som vanlige sykehjemsplasser, nettopp fordi disse pasientene må ha spesiell oppfølging. Det er forståelig at kapasiteten må utnyttes fullt ut og rom ikke kan stå tomme lenge. Likevel kan det synes som om noen sykehjemspasienter nå blir der lenge, selv om plassene er ment som korttidsplasser. Det er svært viktig at det alltid er tilstrekkelig plasser til kommunens terminale kreftpasienter. Sykehjemspasienter med mindre kompliserte sykdomsbilder bør ikke fortrenger denne pasientgruppen, som Hospice Stabekk primært er ment for. Jeg har fått forsikringer fra administrasjonen om at intet tyder på at dette skjer, men det skal gjennomgås igjen.

Så langt har personalet i liten grad opplevd å bli sett og hørt

Personalet på HS er en stor ressurs med høy kompetanse, som betyr svært mye for det gode tilbudet til hospice-pasientene. De står daglig i svært krevende situasjoner i møte med alvorlig syke og døende pasienter, både eldre og yngre. Det er nå mye uro og stor frustrasjon hos personalet over mange forhold ved HS, som har kommet til uttrykk i mandagens artikkel i Budstikka. 

Så langt har personalet i liten grad opplevd å bli sett og hørt, og det synes ikke som om den nye ledelsen på HS frem til nå har evnet å møte denne frustrasjonen på en god måte. Likevel oppfatter jeg at ledelsen viser en positiv og forståelsesfull holdning i sitt svar i Budstikka. Jeg synes også at kommunalsjefen i sitt svar viser stor vilje til å rydde opp, og jeg vet at både ledelsen og administrasjonen nå jobber for å finne gode løsninger på utfordringene ved HS. Det er viktig at disse løsningene kan finnes i nær dialog og nært samarbeid med personalet på HS.

For KrF er helhetlig omsorg for døende en viktig sak. I vår politiske plattform har flertallspartiene H, V, Frp og KrF uttalt at Hospice Stabekk fortsatt skal være et godt tilbud for mennesker i livets siste fase. Dette forplikter oss til å løse problemene ved HS til det beste for pasientene. Vi i Bærum KrF ønsker også å være pådrivere for å finne gode løsninger slik at Hospice Stabekk fortsatt kan gi døende mennesker et godt og verdig liv til det siste.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.