Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærum kommune frykter ikke åpenhet

RÅDMANN: – Kommunens verdier er åpenhet, mot og respekt. Alle ansatte har derfor rett til å kunne kontakte og uttale seg til media, også i de omstridte spørsmålene innad i kommunen, selv om det skulle vise seg å være ubehagelig for kommunen, skriver Bærums rådmann Erik Kjeldstadli.
RÅDMANN: – Kommunens verdier er åpenhet, mot og respekt. Alle ansatte har derfor rett til å kunne kontakte og uttale seg til media, også i de omstridte spørsmålene innad i kommunen, selv om det skulle vise seg å være ubehagelig for kommunen, skriver Bærums rådmann Erik Kjeldstadli.

Det er viktig for meg å slå fast at kommunens ledere og medarbeidere har ytrings- frihet, og det er en rettighet vi skal respektere høyt.

Vi skal heller ikke legge bånd på deltagelse i det offentlige ordskiftet.

Les også: Utdanningsforbundet mener ytringsfriheten trues i Bærum-skolen

Les også: Godt omdømme for Bærum kommune?

Bærum, som alle andre kommuner, står overfor store utfordringer i årene som kommer, som blant annet handler om demografi, klimaendringer og trangere økonomiske rammer i offentlig sektor.

Det er nå og i løpet av de nærmeste årene vi har et handlingsrom til å forberede oss på fremtidens utfordringer. Det betyr at vi må utvikle, forbedre og endre måten vi jobber på.

Tjenestene må utvikles og kompetansen må utvides. Vi har ikke alle svar i dag, men vi vet at vi må finne dem.

Og i den prosessen må vi åpne for diskusjon, motstand og alternative synspunkter.

Dagens skole skal utdanne våre barn til yrker vi ikke kjenner i dag. Bærumsskolen og skolesjefen har tatt denne utfordringen og jobbet systematisk og målrettet med omstilling og innovasjon i opplæringen.

Digital skolehverdag med nettbrett til alle elever og lærere er en omfattende endring som stiller nye krav til medarbeidere, elever og foreldre.

Jeg støtter dette arbeidet, og som rådmann er jeg stolt av det vi har fått til. Arbeidet har skapt både begeistring og debatt, og engasjementet bidrar til kontinuerlig forbedring.

Vi ønsker å stimulere til den offentlige samtalen, og vi ønsker å gi allmennheten størst mulig innsyn i kommunens virksomhet. Det er grunnlaget for å gjøre oss til en bedre kommune for å møte fremtiden.

Kommunens verdier er åpenhet, mot og respekt. Alle ansatte har derfor rett til å kunne kontakte og uttale seg til media, også i de omstridte spørsmålene innad i kommunen, selv om det skulle vise seg å være ubehagelig for kommunen.

I Budstikkas artikkel 1. november sier Anine Kierulf: «Vi trenger ikke skoler som ser bra ut, vi trenger skoler som er bra».

Dette er jeg helt enig i. Når våre tjenesteledere er bedt om å synliggjøre to saker, enten til kommunens egne medier eller i pressen, skal det være basert på egne resultater.

Vi har mange gode resultater og gode tjenester. Bærumsskolen er langt fremme på mange områder, og vi har satset målrettet på tidlig innsats, psykisk helse og robusthet. Vi har generelt mange engasjerte og innovative medarbeidere.

At mye er bra, betyr ikke at mye ikke kan bli bedre og at noe skal videreutvikles. Derfor skal vi også tåle kritikk og debatt.

Vi trenger en åpen og god debatt om våre tjenester og de endringer vi er nødt til å gjennomføre for å sikre kvalitet og bærekraft også for morgendagens innbyggere.

Kommunens tillitsvalgte reiste i vår spørsmål om praktiseringen av ytringsfriheten. Derfor har vi prioritert å styrke informasjonsarbeidet om retten og plikten til å si fra, vi har i samarbeid med fagforeningene fått på plass en ny, omforent og forbedret varslingsordning, vi har laget filmer, holdt foredrag og hatt samlinger for å sikre at dette er kjent og blir etterlevd.

I forbindelse med årets medarbeiderundersøkelse har vi også utarbeidet fire spørsmål om ytringsfrihet. Dette for å minne om ytringsfriheten og for å se om budskapet vårt har kommet frem.

Kunnskapen fra medarbeiderundersøkelsen skal vi bruke til å eventuelt sette inn ytterligere tiltak.

Som rådmann hverken kan eller ønsker jeg å legge begrensninger i ytringsfriheten. Både ansatte og ledere har et ansvar for at ytringsfriheten blir reell i hverdagen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Ytringer er en naturlig og viktig del av vår virksomhet, og spesielt i tider med omstilling og endring.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.