Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærum Frp: Nei til Røkkes tårn

IKKE ØNSKET: Bærum Frps gruppeleder, Ida Ohme Pedersen, slår fast at de ikke ønsker skyskraperen «Store blå» på Fornebu.

Fremskrittspartiet vil allerede nå si et klart og tydelig nei til de foreslåtte skissene for «det store blå» på Fornebu.

Tegningene av bygningen slik de ligger nå, er massive og møter ekstremt mye motstand, en motstand Fremskrittspartiet forstår og støtter.

Isolert sett mener vi prosjektet med verdenshavenes hovedkontor er fascinerende, et kollektivt fellesansvar for å rydde opp søppel og plast i sjøen har vært en hjertesak for Fremskrittspartiet i mange år. Vi har i mange år vært skeptiske til utfyllinger i sjøen, og hatt fokus på all den forsøplingen vi mennesker er ansvarlige for, og som ødelegger for plante- og dyreliv i sjøen.

Men vi tror ikke at løsningen er å bygge en skyskraper på Fornebu. Vi ønsker hovedkontoret for verdenshavene velkommen på Fornebu, men Fremskrittspartiet kan ikke støtte oppføringen av skyskraperen.

Les flere innlegg om høyhusplanene på Fornebu

Vi vil gjerne gå i dialog for å se om det er mulig med andre løsninger som muliggjør byggets primære funksjon, men ikke som en skyskraper.

Fremskrittspartiet mener kunnskapen og engasjementet til Nina Jensen er noe vi bør og skal lytte til, og vil bidra til dialog for å lete etter andre muligheter for å sette verdenshavenes utfordringer på dagsorden.

Landets 5. største kommune, Bærum, i landets største region, Viken, kan være en pådriver for nye og spennende arbeidsplasser for alle som er engasjert i verdenshavenes utfordringer -og det er mange. Bærums barnehagebarn lærer om klima- og miljøutfordringer.

De lærer å ta vare på miljøet, sortere søppel, hva man bør gjøre og ikke skal gjøre. Disse barna skal om ikke mange år bli arbeidstagere i kommunen, og da vil det være spennende om vi har helt nye arbeidsplasser med nye fokusområder på plass. Men Fremskrittspartiet ønsker ikke at dette blir i en bygning på over 200 meter på Fornebu, også kjent som «det store blå». Vi vil, slik prosjektet ligger nå, stemme imot høyde og fasong.

Debatten har skapt engasjement internt hos oss, men motstanden mot bygningens størrelse er nesten enstemmig.

Les flere innlegg på Budstikka.no/debatt

Samtidig liker Fremskrittspartiet ideen, visjonen og engasjementet fra Rev Ocean og Aker. Vi vil gjerne ha kontorer for hav-relatert virksomhet i kommunen, vi mener det er prisverdig at Røkke ønsker å stille lokaler til disposisjon for gründere og andre med lav betalingsevne, og vi skjønner at man må ha konferansesaler og helst overnattingsmuligheter for tilreisende som skal bidra med sin kunnskap inn mot virksomheten og konferanser. Det er nettopp denne visjonen som gjør hele saken så ekstremt komplisert.

Vi skulle veldig gjerne sagt «ja takk, begge deler», all kunnskap samles på Fornebu, med spennende fagmiljøer, men ikke i en skyskraper slik det er foreslått.

Vi hører budskapet fra Aker – og andre – om tomme næringslokaler og et økende press fra bydeler i hovedstaden, og vi skjønner og deler bekymringen. Vi mener at vi må kunne forsøke å se på andre løsninger, der det benyttes eksisterende bygninger og ubebygde arealer sammen. Fremskrittspartiet håper det er mulig å se på flere løsninger med verdenshavenes hovedkontor, uten at det må opp i den enorme høyden, og være til stort hinder for alle beboere og andre aktører på Fornebu. Vi må ivareta de som allerede er etablert på Fornebu, være seg bedrifter eller privatpersoner som vil bli berørt av alle de negative konsekvensene en skyskraper bringer med seg, og da må vi si nei til «det store blå».

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.