Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærum – en natursinke?

Engervannet er eksempler på verneverdig natur i Bærum, mener innsenderen. Bærum er på 190. plass i rangeringen til Sabima. Asker er på 71. plass.

Foto: Joakim S. Enger

Naturkampen er en rangering laget av miljøorganisasjonen Sabima, der norske kommuner får poeng basert på hvilke valg de har tatt innenfor ti temaer som påvirker naturen.

På denne rangeringen havner Bærum på en lite hyggelig 190. plass med kun 38,3 av 100 mulige poeng. Dette er for dårlig! 

Bærum jobber for å være en klimaklok kommune, men et krafttak må til for at Bærum også skal bli en naturklok kommune.

Sabima har valgt tema ut fra hvor det finnes tilgjengelig statistikk. Mange av temaene gjelder arealbruk, siden endret arealbruk/nedbygging er den største trusselen mot naturmangfoldet.

De kommunene som får høyest poengsum, kjennetegnes blant annet av at de har:

  • Vedtatt at de skal være arealnøytrale (ingen netto nedbygging av natur).
  • Laget en kommunedelplan for naturmangfold.
  • Satt av en brukbar andel av driftsutgiftene i kommunen til naturmangfold og friluftsliv.
  • Omdisponert lite dyrket mark.
  • En «fersk»/nyere kommuneplan.
  • Gitt få eller ingen dispensasjoner til bygging i strandsonen, bygging langs ferskvann, nydyrking av myr, bygging i natur-, landbruks- og friluftsområder, og få eller ingen dispensasjoner fra arealplaner generelt.

De eneste temaene Bærum scorer høyt på er at kommuneplanen er relativt ny (2016), og at det er lite nydyrking av myr.

Bærum er dårlige til å rapportere inn tillatelser og dispensasjoner fra planer og lover når det gjelder bygging i strandsonen, langs ferskvann eller i naturområder – det har gitt manglende poeng.

Sabimas rangering kan tyde på at Bærum ikke tar naturen på alvor. Det er heldigvis bestemt at kommunedirektøren skal utarbeide en strategi for naturmangfoldet, og at denne strategien skal legges til grunn for en revisjon av kommuneplanens arealdel. Naturmangfold er også ett av temaene som skal styrkes i den nye kommuneplanen. 

Dette gir Bærum en god anledning til å forbedre seg!

Sabimas rangering kan tyde på at Bærum ikke tar naturen på alvor.

Naturvernforbundet i Bærum ber om at naturmangfoldstrategien viser hva Bærum må gjøre for å ta naturen på alvor. Vi mener at kommunen må sette seg et ambisiøst mål om å bli arealnøytralt, det vil si null netto nedbygging av natur og dyrket mark. 

Dette kan oppnås gjennom gjenbruk av bebygde arealer og fortetting i allerede bebygde områder. 

Kommunen bør uansett føre et nøyaktig arealregnskap. Utbygging som fører til ytterligere nedbygging av natur og dyrket mark, kan pålegges arealavgifter. Inntektene fra en slik avgift kan brukes til naturrestaurering eller kommunale oppkjøp av naturområder. Løkkeåsen og Engervannet er eksempler på verneverdig natur i Bærum.

Videre er vi opptatt av at omfanget av dispensasjoner fra vedtatte planer og regelverk blir minst mulig. En god begynnelse vil være å gi bedre innsyn i dispensasjonspraksis. Vi oppfordrer kommunedirektøren til å utarbeide årlige oversikter over dispensasjoner, hvor de ble gitt og hvorfor. 

Kommuneplanens arealdel og naturmangfoldstrategien bør bidra til å stramme inn dispensasjonspraksis, og dermed sikre natur, dyrket mark og folks adgang til strandområder bedre enn i dag.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.